Joukkoistamisjärjestelmän CitobsDB käyttöoikeuksien ja API-avaintunnuusten sopimuspohjat

Tältä sivulta voit ladata CitobsDB tietosuojailmoitusten ja käyttöoikeussopimusten malliversiot. 

PDF -muotoiset dokumentit ovat "tiedoksi" Ne ovat kaikille samanlaisia, ja ne määrittelevät yleisiä sopimusehtoja.

Word -muotoiset dokumentit ovat saatavilla neuvottelun pohjaksi ja tietojen ilmoittamista varten. Erityisesti sopimusliitteiden 1, 2, 3 ja 4 avulla voidaan vaihtaa ja päivittää tietoja joukkoistamisjärjestelmistä ja niiden API-avaimista vastaavista ylläpitäjistä eli API-yhteyshenkilöistä.

Erityisesti liitteellä 4 voidaan ilmoittaa käyttöön otetuista uusista joukkoistamisjärjestelmistä, jotka käyttävät joitain CitobsDB palveluita, ja joille toivotaan omia, itsenäisiä API-avaimia CitobsDB järjestelmän käyttämistä varten. 

Mikäli SYKElle ilmoitetaan erikseen niistä järjestelmistä, jotka hyödyntävät SYKE kansalaishavaintojärjestelmä CitobsDB toimintoja, tietoaineistoja ja palveluita, voivat SYKE järjestelmien ylläpitäjät tiedottaa teknisistä muutoksista kyseisten järjestelmien käyttäjille.

Mikäli samalla organisaatiolla on tarve tuottaa tietoja ja palveluita useamman joukkoistamisjärjestelmän avulla useista aiheista, asiasta tyypillisesti sovitaan yhteisillä uusilla liitteillä 2 ja 3. Liitteellä 2 voidaan lisäksi yhteisesti sopia esimerkiksi havaintotietojen tarkastamisesta tai kansalaishavaitsijoiden rekrytoimisesta ja ohjaamisesta, ja vaikkapa tällaisista toiminnasta maksettavista korvauksista ja tavoitelluista palvelutasoista.

Tyypillisesti sopimuspohja on kaikille joukkoistamisjäjestelmien tarjoajille samanlainen, ja sen liitteissä määritellään toimijakohtaiset puitteet ja muutokset yleisiin ehtoihin. Sopimuspohjien kommenteissa näkyvät täytettävät lisätiedot ja tarvittavat muutokset esim. erimielisyyksien sovittelussa toisaalta julkisen ja toisaalta yksityisen sopimuskumppanin välillä. Pääsääntöisesti sopimuksissa X korvataan joukkoistamisjärjestelmän tarjoajan nimellä tai sen lyhenteellä. 

Tiedostojen nimet ilmaisevat liitetiedoston version. Tällä sivulla on tarkoitus ylläpitää vain viimeisimpiä versioita, ja vain ne ovat lähtökohtina uusille sopimuksille.

Mikäli haluat solmia kansalaishavaintojärjestelmän API-avainsopimuksen SYKE kanssa siirtääksesti joukkoitamisjärjestelmästäsi tietoja yhteiseen avoimeen käyttöön tai mikäli haluat muuten osallistua organisaationa joukkoistettuun ympäristötiedon keräämiseen, ota yhteyttä:

kansalaishavainnot -ryhmän yhteissähköpostiosoite SYKEssä kansalaishavainnot@ymparisto.fi joka on tarkoitettu joukkoistamisjärjestelmien ylläpitäjille
 
Julkaistu 2.12.2019 klo 18.05, päivitetty 11.11.2022 klo 10.12

Kohderyhmä: