Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kestävä kaivostoiminta

Kevitsan kaivos
Kevitsan kaivos,2013. © Sari Kauppi

Kestävässä kaivostoiminnassa tavoitteena on läpinäkyvyys, vastuullisuus ja sosiaalinen hyväksyttävyys. Kaivoksen ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät riskit tunnetaan. Kestävä kaivos toimii lupaehtojen vaatimuksia paremmalla tasolla koko elinkaarensa ajan.

SYKEllä on vahva osaaminen kaivostoiminnan luonnonvesiin liittyvien riskien arvioinnissa, ilma- ja maaperäpäästöjen tutkimisessa sekä luonnonsuojelussa. Tarjoamme ympäristöasiantuntemustamme kaivostoiminnan kestävyyden varmistamiseksi kaikissa kaivostoiminnan vaiheissa:

  • Malminetsintä
  • Kaivoksen normaalitoiminta
  • Ympäristöä uhkaavat poikkeustilanteet
  • Maankäytön suunnittelu ja yhdennetty maankäyttö

Laadimme oppaita ja työkaluja ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointiin, ennakoimiseen ja hallintaan. Toimimme asiantuntijana myös kaivosten sidosryhmätyössä.

Erityisosaamisalamme

  • Ympäristöriskien hallinta: ympäristövaikutusten arviointi, mallinnus, kunnostus
  • Lainsäädäntö
  • Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT), ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)
  • Yhteiskunnalliset näkökulmat: maankäytön suunnittelu, sosiaalinen hyväksyttävyys
  • Tiedon hallinta ja mallinnus: mallit ja digitaaliset sovellukset

Esimerkkejä yhteistyöhankkeista

Lisää aiheesta

Lisätietoa

Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus
puh. 0295 251 268, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 15.1.2018 klo 13.15, päivitetty 29.3.2021 klo 16.29
Kohderyhmä: