Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedon hallinta ja mallinnus

Rikastushiekka-allas
Kaivosten stressitestityön yhteydessä vierailtiin Vammalan rikastamon rikastushiekka-altaalla. © Sari Kauppi

Kaivosten vesitalouden hallinta

SYKE on kehittänyt kaivosten vesitalouden hallinnan avuksi työkalun, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivosten toiminnan tueksi. Työkalun taustalla on WSFS -vesitasemalli, jolla lasketaan mm. koko Suomen vesitase- ja vesistöennusteet. 

Vesitaseiden mallinnus

Kaivoskohtaiseksi räätälöity vesitasemalli tuottaa tietoa kaivosalueen altaiden säännöstelyyn. Mallilla lasketaan altaiden tulovirtaamat, virtaamat altaasta toiseen ja vedenkorkeudet eri altaissa. Vesitasemallin avulla voidaan mitoittaa patoja, pumppaamoja ja vesialtaita sekä tehdä tarkasteluja eri rakennevaihtoehdoille. Vesitasemalli on integroitavissa muihin kaivoksissa käytettäviin järjestelmiin.

Mallin avulla kaivokset voivat:

  • ennakoida vesitaseet suunnittelussa, lupakäsittelyssä ja toiminnan mitoituksessa
  • varautua vesimäärien muutoksiin ja tulviin sekä varmistaa veden riittävyyden 
  • arvioida entistä luotettavammin erityisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset

Tiedon hallinta

Ennusteet laaditaan reaaliaikaisten havaintojen ja sääennusteiden avulla ja ne tarkentuvat aina uusien mittausten myötä. Mittaustuloksia voidaan tarkastella järjestelmän kautta myös kuvallisessa muodossa. Kaivosalueen havaintoaineisto virtaamista, vedenkorkeuksista ja lumitilanteesta sekä säästä voidaan siirtää automaattisesti järjestelmään. Havaintojen siirtäminen käsin on mahdollista.

Julkaistu 15.1.2018 klo 13.16, päivitetty 28.2.2018 klo 10.53
Kohderyhmä: