Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhteiskunnalliset näkökulmat

Vierailu Kevitsan kaivoksella
Vierailu Kevitsan kaivoksella vuonna 2013. © Sari Kauppi

Sosiaalinen hyväksyttävyys

SYKE tutkii ja kehittää sosiaaliseen hyväksyttävyyteen liittyviä menettelyjä erilaisissa alueidenkäytön kysymyksissä, kuten kaivostoiminnassa. SYKE on luotettava, puolueeton toimija, joka pystyy uskottavasti tukemaan ratkaisujen löytymistä erilaisissa kehitys- ja suunnitteluhankkeissa.

Sosiaaliseen hyväksyttävyyteen pohjaavassa suunnittelussa huomioidaan kaikki tekijät kuten luontoarvot, paikalliset elinkeinot, poronhoito ja kulttuuri. Kaikki asiaan liittyvät tahot kuten kansalaiset, yhdistykset, yritykset, instituutiot, viranomaiset, suunnittelijat ja media otetaan mukaan kehityshankkeisiin alusta pitäen.

Tiedotus- ja suunnittelukäytäntöjen tulee olla avoimia, ymmärrettäviä ja havainnollisia, jotta kaikki osapuolet ymmärtävät asiat samalla tavalla. Kaivostoiminnassa avoimuus liittyy niin alan lainsäädäntöön, lupaprosesseihin, suunnitteilla oleviin kaivoshankkeisiin, toiminnassa oleviin kaivoksiin kuin kaivosten hallittuun lopettamiseen.

Vuorovaikutteisessa suunnittelussa käytetään työvälineinä mm. media- ja paikkatietoanalyysejä. Lisäksi vuorovaikutuksen tapoja ja menettelyjä kehitetään jatkuvasti käytännön hankkeiden yhteydessä. Toimintatavat muotoutuvat tilanteen, hankkeen luonteen, mahdollisten ristiriitojen ja paikallisten olosuhteiden mukaan.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

SYKE yhteistyökumppaneineen selvittää mahdollisuuksia Suomen talouskasvun irrottamiseen luonnonvarojen käytön ja ympäristökuormituksen kasvusta. Erityisinä arviointikohteina ovat kaivostoiminta ja bioenergia, joissa on käynnissä merkittäviä muutoksia.

Arviointi jakautuu kahteen osaan: 1) Suomen talouden lopputuotteiden käytön - yksityisen ja julkisen kulutuksen sekä pääomanmuodostuksen - vaikutukset kotimaassa ja tuonnin välityksellä ulkomailla sekä 2) Suomen tuonnin ja viennin luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten tase.

Julkaistu 15.1.2018 klo 13.16, päivitetty 28.2.2018 klo 10.52
Kohderyhmä: