Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt - esimerkkejä yhteistyöstä

Kansalaiset ympäristötiedon tuottajina

Ympäristöseuranta 260
© SYKEKUVA

Kansalaiset keräävät, analysoivat ja käyttävät tietoa ympäristön tilasta. SYKEn kehittämän CitobsDB- palvelualustan avulla kansalaishavaintoja voidaan kerätä helposti eri verkkosivustojen kautta, ja niistä saadaan ketterästi avoimia aineistoja muihin tietoihin liitettäviksi. Esimerkiksi Järvi-meriwiki-verkkopalvelussa kerätään levä- ja meduusahavaintoja sekä vedenlaatutietoja harrastajien ja viranomaisten yhteistyöllä. Kesällä 2018 runsaiden leväkukintojen aikaan Järvi-meriwikin kävijämäärä oli jopa 24 000 päivässä. Kansalaishavaintoja kerätään myös esimerkiksi Talviseurannasta ja koululaisten tekemästä vedenlaadunseurannasta

Yhteistyössä:

Kansalaiset, tutkimuskumppanit, viranomaiset.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Koulu- ja työpaikkaruokalat kestävän ruokakulttuurin moottoreiksi

Kouluruokailu 260
© Jyväskylän lastenparlamentti

Koulu- ja työpaikkaruokailulla on Suomessa vahva jalansija terveellisten elämäntapojen tukena. SYKE on edistänyt yhdessä ruokaloiden kanssa kestävää syömistä. Toimme vapaavalintaisen kasvisruoan kolmeen suomalaiseen kouluun ja autoimme oppilaita kasvisruoan kehittämisessä. Myös omassa työpaikkaruokalassamme edistettiin kasvispainotteista syömistä.

Pitkäjänteinen ruokalistasuunnittelu ja reseptiikan kehittäminen on tärkeää ruokavaliomuutoksessa. Kouluissa oppilaat on saatava vahvemmin mukaan kasvisruoan kehittämiseen – muuten ruoka jää syömättä.

Yhteistyössä:

Tampereen yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus, Suomen Akatemia, koulut ja oppilaat.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Kansalaiset keräävät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista talveen

Talviseuranta
© Jutta Kuure

Kansalaishavainnot täydentävät viranomaisten seurantatietoja talvien muuttumisesta paremman kokonaiskuvan saamiseksi. Esimerkiksi talviseurannassa kerättiin kansalaishavaintoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista talven etenemiseen ja luontoon. Osallistujat raportoivat tietoja mm. lajistosta, lumen vesiarvosta, jääpeitteestä ja jäitten lähdöstä.

Kansalaisten keräämät tiedot tallennettiin tietokantoihin, joista ne ovat myös tutkijoiden käytettävissä. Tietojen keräämisen mahdollisti SYKEn kehittämä Havaintolähetti-mobiilipalvelu, jota on jo aiemmin käytetty havaintojen kirjaamiseen Järvi- ja meriwikiin.

Yhteistyössä:

Luonto-Liitto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin ympäristöpalvelut, Suomen latu Ry

Kiinnostuitko, lue lisää:

Itämeri-laskuri ohjaa kestäviin valintoihin

Ruuanlaittaja

Ruuantuotanto aiheuttaa noin 60 % keskimääräisen suomalaisen Itämerta rehevöittävästä jalanjäljestä. Myös jätevesien osuus on merkittävä, noin neljännes. Itämeri-laskuri näyttää kulutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen Itämereen. Itämeri-laskurin avulla jokainen voi laskea Itämerta rehevöittävän jalanjälkensä ja vaikuttaa meren tilaan kulutusvalinnoillaan. SYKEn ja LUKEn kehittämä laskuri on ensimmäinen laatuaan. Se avaa uuden näkökulman kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista Itämeren tilan parantamiseen.

Yhteistyössä

Luonnonvarakeskus, Helsingin Sanomat, John Nurmisen Säätiö

Kiinnostuitko, lue lisää:

Suomen luonnon päivä vahvistaa luontosuhdetta

Luonnonpäivä
© Petri Jauhiainen

Suomen luonnon päivä juhlistaa ainutlaatuista ja kaunista luotoamme, herättää ihmiset tunnistamaan luonnon arvoja ja vaalii suomalaisten luontosuhdetta. Laaja yhteistyöverkosto on tuottanut ympäri maata lukuisia tapahtumia, joiden myötä Suomen luonnon päivän viettoon on osallistunut satojatuhansia kansalaisia. Vuonna 2017 Suomesta tuli maailman ensimmäinen maa, joka virallisesti liputti luontonsa kunniaksi. SYKEn, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Metsähallituksen kehittämää Suomen luonnon päivää on esitetty vakiintuneeksi liputuspäiväksi.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Ilmastodieetillä henkilökohtaisten päästöjen pudotukseen

Kulutusvalinnat
© Saara Sivonen

Kansalaisten on mahdollista arvioida oma ilmastojalanjälkensä SYKEn kehittämällä ja ylläpitämällä verkkolaskurilla. Kun paino on selvillä, laskurin ehdottamin keinoin voi aloittaa pikadieetin tai perusteellisemman elämäntaparemontin. Ilmastodieetti on konkreettinen työkalu, joka on ollut mukana niin kampanjoissa kuin Ylen televisio-ohjelmassakin. Palvelua on käytetty jo yli 100 000 kertaa ja sen englanninkielinen versio on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Koululaiset innostuivat seuraamaan vesistöjen tilaa

Lapsi vedessä
© Petri Jauhiainen

SYKEn yhdessä oppilaitosten ja koululaisten kanssa järjestämät kurssit ovat saaneet Länsi-Suomessa sijaitsevan Rauman koululaiset innostumaan vesien tilan havainnoinnista ja tutkimisesta. Oppilaita on opetettu kursseilla hyödyntämään SYKEn tarjoamia avoimen tiedon seurantajärjestelmiä ja rakentamaan itsekin yksinkertaisia digitaalisia seurantalaitteita.

Ympäristöseurannat ovat jo monien muidenkin koulujen opetusohjelmissa ja uusi pelillisyyteen perustuva opetusmalli on tarkoitus ottaa vaiheittain käyttöön koko maassa. Ilmiöpohjaiseen oppimiseen tähtäävään malliin kohdistuu myös kansainvälistä kiinnostusta.

Yhteistyössä

Rauman lyseon lukio, Turun yliopiston Lounais-Suomen Luma-keskus, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry. ja Rauman kaupunki.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Kansalaiset merkittäviä kaupunkitoimijoita

Kaupunkilaisia
© Maija Faehnle

Digiajalla on syntynyt uusia kansalaistoiminnan ja jakamistalouden muotoja, jotka uudistavat yhteisöjä, demokratiaa ja markkinoita. SYKE auttaa eri sektorien toimijoita mukautumaan muutokseen ja hyödyntämään sitä.

SYKEn ja Helsingin yliopiston tuottama tieto auttoi Helsingin kaupunkia ottamaan neljännen sektorin kansalaistoiminnan huomioon kaupungin osallisuusmallin laadinnassa. Esimerkiksi kaupungin hallintosääntö velvoittaa nyt viranhaltijoita mahdollistamaan kansalaisten omaehtoisen toiminnan. Lisäksi muutoksen haltuunottoa palveleva neljäs sektori -käsite on levinnyt käyttöön valtionhallinnossa ja useissa kunnissa. 

Yhteistyössä:

KatuMetro, Helsingin yliopisto, OM, VM, YM, Helsinki, Espoo

Kiinnostuitko, lue lisää:

Julkaistu 12.1.2018 klo 15.50, päivitetty 16.4.2019 klo 10.36

Kohderyhmä: