Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaupungit ja kunnat - esimerkkejä yhteistyöstä

Luontopohjaiset ratkaisut käyttöön eurooppalaisissa kunnissa

Trnava
© Panoramio

Tieto luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista ja niiden yhteydestä ihmisen hyvinvointiin on lisääntynyt, mutta työkalut ekosysteemipalveluiden huomioimiseksi käytännön toimissa ovat puuttuneet. SYKE tutkimuskumppaneineen rakensi yhdessä suunnittelijoiden ja kansalaisten kanssa työkalupakin, josta löytyy välineitä luontopohjaisten ratkaisujen arviointiin ja hyödyntämiseen.

Työkaluja on jo käytetty mm. kaupunkisuunnittelussa sekä luonnon terveyshyötyjen arvioinnissa Espanjan Barcelonassa, Norjan Oslossa, Slovakian Trnavassa ja Suomen Sipoossa. SYKEn vahva osaaminen tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutuksessa edesauttoi työn onnistumista.

Yhteistyössä:

OpenNESS-projektin kumppanit

Kiinnostuitko, lue lisää:

HINKU-kunnat vähensivät ilmastopäästöjään lähes kolmanneksella

Aurinkopaneelit
© Janne Ulvinen / YHA

Suomalainen hiilineutraalien kuntien verkosto tavoittelee merkittäviä äästövähennyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hinku-kunnat vähensivät päästöjään keskimäärin 29 % vuosina 2007–2015. Kunnat ovat siirtyneet merkittävästi fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan ja parantaneet kiinteistöjen energiatehokkuutta. Hinku-kunnat hyödyntävät SYKE n osaamista hyvien käytäntöjen etsimisessä ja mallintamisessa sekä uusien innovaatioiden luomisessa. Kuntien kestävät hankinnat, kuten yli sadan aurinkovoimalan yhteistilaus, luovat markkinoita ilmastomyötäisille teknologioille.

Yhteistyössä:

HINKU-kuntien verkosto

Kiinnostuitko, lue lisää:


Varoitukset vesistötulvista ehkäisevät tulvahaittoja

Tulva
© Stig Hägglund

SYKEn kehittämä koko Suomen alueen kattava vesistömallijärjestelmä ennustaa hydrologisiin havaintoihin ja sääennusteisiin perustuen reaaliajassa vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia sekä pohjaveden korkeuksia. SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus ylläpitää järjestelmän perusteella verkossa jatkuvaa tilannekuvaa ja varoittaa vesistötulvista.

Järjestelmästä on ollut merkittävää hyötyä esimerkiksi Pohjois-Suomessa Ounasjoen varrella sijaitsevassa Kittilässä, jossa tulvia on säännöllisesti. Ennakkovaroituksista ovat hyötyneet sekä paikalliset viranomaiset että alueen asukkaat ja yritykset. 

Yhteistyössä:

Ilmatieteen laitos, ELY-keskukset, pelastuslaitokset, kunnat.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Iin kunta palkittiin ilmastotyöstä

Sähköauto
 

Iin kunta palkittiin EU:n RegioStars-tunnustuksella ilmastotyöstään. Ii on ottanut käyttöön kustannustehokkaita keinoja lisätä uusiutuvaa energiaa sekä parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta alueellaan. Ii on mm. korvannut kiinteistöjen öljylämmitystä uusiutuvilla ja hankkinut kuntaan sähköautoja. Toimintaan on saatu mukaan myös yrityksiä, yhdistyksiä ja kuntalaisia.

SYKEn koordinoima Hinku-verkosto tarjoaa mm. aurinkopaneelien yhteishankintoja sekä asiantuntija-apua, opintomatkoja ja vertaiskokemuksia ilmastotyössä. ”Hinku on hyvä esimerkki siitä, miten pilotoimalla uusia ilmastomyötäisiä ratkaisuja tuotetaan samalla osaamista kaikkialle Suomeen", sanoo Kuluttajatutkimuslaitoksen professori Eva Heiskanen.

Kiinnostuitko, lue lisää:

 

Kaupungit löytäneet uusia ratkaisuja kokeiluilla

Kävelykatu
© Kalevi Korhonen

Kaupungit ovat tehostaneet ilmastotyötään kestävien edelläkävijäkuntien eli FISU-verkoston tuella. Joensuu on panostanut etenkin fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen energiantuotannossa. Lisäksi kaupunki investoi pyöräkatuihin ja kevyen liikenteen verkostoon. Jyväskylässä led-valaisimien käyttö vähensi kokeilutaloyhtiön valaistukseen käytettävää energiaa 75 %. Ruokahävikkikokeilussa yhtä annosta kohti vähennettiin 4,3 kg luonnonvaroja. SYKE suunnittelee kokeilujen hyödyntämistä laajemmin.

FISU-verkostoon kuuluvat kunnat tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. SYKE koordinoi FISU-verkostoa Motivan kanssa. 

Yhteistyössä:

Joensuu, Jyväskylä, Motiva, SITRA, Kuntaliitto, Tekes, YM, TEM, LVM, MMM  

Kiinnostuitko, lue lisää:

 

Kaupunkiluonnon hyvinvointihyödyt kaikkien ulottuville

Kaupunkiluonto
© Maija Faehnle

Luonto ylläpitää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mutta kaupungistumisen myötä luonnonläheiset elinympäristöt ovat vähentyneet. SYKE on tuottanut kaupunkiluonnon merkityksestä tietoa ja työkaluja päättäjille: Sipoo ja Järvenpää ovat huomioineet kaupunkiluonnon suunnittelussa yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa kaupunkiluonnon säilyttämiseen osana toimivaa kaupunkirakennetta.

Yhteistyössä:

Ympäristöministeriö, Sipoo ja Järvenpää

Kiinnostuitko, lue lisää:

Julkaistu 15.1.2018 klo 10.12, päivitetty 4.9.2018 klo 14.00

Kohderyhmä: