Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SPW 01/2020 Uima-allasvesi

Uimahalli
 

Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Eurofins Environment Testing Finland Oy:n kanssa pätevyyskokeen uima-allasvesien kloori-, KMnO4-, NO3-, pH-, sameus- ja ureamäärityksistä. Pätevyyskokeen tarkoitus on uima-allasvesien tarkkailuun osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailu. Myös muut laboratoriot ovat tervetulleita osallistumaan pätevyyskokeeseen. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 25 laboratoriota.

Näytteiden lähetyspäivä on 28.1.2020

Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2020.

Vertailumittaukseen ilmoittaudutaan sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta (sivu aukeaa tekstiä klikkaamalla).

Sivustolla on ohjeita käyttäjälle ja etusivulla on ladattavissa lyhyt käyttöopas.

Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@ymparisto.fi. Uusia asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä sähköpostitse (proftest@ymparisto.fi) asiakasprofiilin luomista varten.

Kirjeet

SPW 01-2020_Ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 29.11.2019 klo 8.18, päivitetty 12.12.2019 klo 9.54
Aihealue: