NW 02/2022 - Luonnonvesimääritykset I

Virta
 

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät luonnonvesistä seuraavia määrityksiä: alkaliniteetti, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, PPO4, dissolved, Ptot, Ptot, dissolved, pH ja sähkönjohtavuus. Pätevyyskokeessa on mahdollista määrittää kiintoaine ja sameus jokivedestä. Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 30 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi).

Ilmoittautuminen päättyy 21.1.2022
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 15.2.2022.

Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan kesäkuussa 2022. 

Kirjeet

NW 02-2022 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 14.12.2021 klo 14.16, päivitetty 14.12.2021 klo 14.16
Aihealue: