NW 03/2023 - Luonnonvesimääritykset


Virta
 

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät luonnonvesistä seuraavia määrityksiä: kiintoaine, klorofylli a, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot, pH, sameus, sähkönjohtavuus ja väri.  Pätevyyskokeen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 30 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi).

lmoittautuminen päättyy 27.1.2023
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 21.2.2023.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan kesäkuussa 2023.

Kirjeet

NW 03-2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 16.12.2022 klo 9.07, päivitetty 16.12.2022 klo 9.07
Aihealue: