Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

MET 05/2021 - Metallit luonnonvesistä

Kuuraiset_lehdet
 

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja ja elohopeaa luonnonvesistä. Pätevyyskokeessa määritetään synteettisistä näytteistä sekä talousvesi- ja luonnonvesi-näytteistä testisuureet Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V ja Zn.
Pätevyyskokeen tarkoituksena on seuranta- ja velvoitetarkkailuun osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Myös muut laboratoriot voivat osallistua pätevyyskokeeseen. Osallistujien määräksi arvioidaan osallistuvan määrityksestä riippuen 10 – 30 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi

lmoittautuminen päättyy 23.3.2021.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 20.4.2021.
Loppuraportti julkaistaan viimeistään syyskuussa 2021

Kirjeet

MET 05-2021 Ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 24.2.2021 klo 13.12, päivitetty 24.2.2021 klo 13.17
Aihealue: