Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

RAD 06/2021 - Radon pohjavedestä

Pieni koski
 

Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät radonia talousvesistä gammaspektrometrisesti tai nestetuikelaskennalla. Radonin 222Rn määrittäminen talousvedestä sisältyy Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015). Osallistumalla pätevyyskokeeseen toimijat voivat osoittaa suorituskykynsä talousveden radonmäärityksissä. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 30 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu Proftest SYKEn akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi). 

Näytteiden lähetyspäivä on 18.5.2021.
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan syyskuussa 2021.

Ilmoittautuminen päättyy 16.4.2021.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Kirjeet

RAD 06-2021 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 15.3.2021 klo 12.36, päivitetty 15.3.2021 klo 12.35
Aihealue: