Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

ABS 08/2019 - Asbestimääritykset materiaalinäytteistä

Antofylliitti.jpg

Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa viikolla 39 (2019) vertailumittauksen toimijoille, jotka tekevät materiaalinäytteiden asbestimäärityksiä. Osallistujamääräksi arvioidaan n. 20 toimijaa. Vertailumittaus järjestetään, mikäli siihen ilmoittautuu määräaikaan mennessä vähintään 8 osallistujaa.

Vertailumittaus toteutetaan asbestityön turvallisuuden toteutumisen näkökulmasta Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaisesti.

Ilmoittautuminen on avoinna 15.8.2019 asti.

Näytteiden lähetyspäivä on 23.9.2019.

Vertailumittauksen loppuraportti julkaistaan Tammikuussa 2020.

Vertailumittaukseen ilmoittaudutaan sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta (sivu aukeaa tekstiä klikkaamalla).

Sivustolla on ohjeita käyttäjälle ja etusivulla on ladattavissa lyhyt käyttöopas.

Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@ymparisto.fi. Uusia asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä sähköpostitse (proftest@ymparisto.fi) asiakasprofiilin luomista varten.

Kirjeet

ABS 08-2019 Ilmoituskirje_fi.pdf
Julkaistu 5.3.2019 klo 10.57, päivitetty 28.6.2019 klo 13.02
Aihealue: