Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

DW 09/2019 Talousvesi

DW3
 

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät seuraavia määrityksiä talous- ja raakavesistä: alkaliniteetti, F, Cl, pH, NO2, NO3, NH4, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, sameus, SO4, sähkönjohtavuus (γ25) ja TOC.
Pätevyyskokeen tarkoitus on velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailuvuuden ja oikeellisuuden varmistus. Myös muut laboratoriot ovat tervetulleita osallistumaan pätevyyskokeeseen. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 40 laboratoriota.

Näytteiden lähetyspäivä on 3.9.2019. 

Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan Tammikuussa 2020. 

Pätevyyskokeeseen ilmoittaudutaan sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta (sivu aukeaa tekstiä klikkaamalla).

Sivustolla on ohjeita käyttäjälle ja etusivulla on ladattavissa lyhyt käyttöopas.

Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@ymparisto.fi. Uusia asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä sähköpostitse (proftest@ymparisto.fi) asiakasprofiilin luomista varten.

Kirjeet

DW 09-2019 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 7.6.2019 klo 8.59, päivitetty 7.6.2019 klo 8.59
Aihealue: