Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

IAVOC 10/2019 - Sisäilmanäytteiden VOC-määritykset

IAVOC
 

Proftest SYKE järjestää vertailumittauksen sisäilman VOC-määrityksistä (ISO 16000-6) Tenax TA-termodesorptioputkista lokakuussa 2019. Vertailumittauksessa varmistetaan osallistuvien laboratorioiden tulosten keskinäinen vertailtavuus ja oikeellisuus. Vertailumittaukseen arvioidaan osallistuvan noin 10 laboratoriota.

Näytteiden lähetyspäivä on 1.10.2019.

Vertailumittauksen loppuraportti julkaistaan viimeistään Maaliskuussa 2020.

Ilmoittautuminen on avoinna 14.8.2019 asti.

Vertailumittaukseen ilmoittaudutaan sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta (sivu aukeaa tekstiä klikkaamalla).

Sivustolla on ohjeita käyttäjälle ja etusivulla on ladattavissa lyhyt käyttöopas.

Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@ymparisto.fi. Uusia asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä sähköpostitse (proftest@ymparisto.fi) asiakasprofiilin luomista varten.

Kirjeet

IAVOC 10-2019 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 28.6.2019 klo 12.42, päivitetty 28.6.2019 klo 14.35
Aihealue: