ABS 10/2023 - Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

Antofylliitti.jpg
 

Proftest Syke järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa vertailumittauksen toimijoille, jotka tekevät materiaalinäytteiden asbestimäärityksiä.

Vertailumittaus toteutetaan asbestityön turvallisuuden toteutumisen näkökulmasta Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaisesti. Osallistujamääräksi arvioidaan noin 20 toimijaa. Vertailumittaus järjestetään, mikäli siihen ilmoittautuu määräaikaan mennessä vähintään 8 osallistujaa. Järjestettävä vertailumittaus ei kuulu akkreditoituun pätevyysalueeseen (finas.fi).

Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2023.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 26.9.2023.
Loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2024 

Kirjeet

ABS 10-2023 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 27.6.2023 klo 10.19, päivitetty 27.6.2023 klo 10.19
Aihealue: