KMV 11/2024 Kenttätoimijoiden välinen vertailumittaus

KMV_Mittarit

Proftest Syke järjestää kenttätoimijoiden välisen vertailumittauksen vesien happi-, lämpötila-, pH-, sameus- ja sähkönjohtavuusmäärityksille lokakuussa 2024 Porissa.
Vertailumittauksessa osoitetaan osallistuvien toimijoiden tulosten vertailtavuus ja oikeellisuus sekä kartoitetaan osallistujien käyttämien mittalaitteiden laadunvarmistusmenettelyjä. Vertailu soveltuu hyvin myös jatkuvatoimisille mitta-asemille, jos asema on siirrettävissä testipaikalle. Mahdollisimman moni jatkuvatoiminen asema on tervetullut mukaan. Vertailumittaus toteutetaan, jos mukana on vähintään 10 mittalaitetta.
Vertailumittaukseen ilmoittautuneille toimitetaan tarkemmat osallistumisohjeet ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen. Osallistuminen hyväksytään ympäristönäytteenottajien henkilösertifioinnin ylläpitokoulutukseksi. Järjestettävä vertailumittaus ei kuulu Proftest Syken akkreditoituun pätevyysalueeseen, mutta sen toteutuksessa noudatetaan akkreditoidun toiminnan periaatteita.

Vertailun ajankohta ja paikka: Keskiviikko 9.10.2024 klo 9.30–11.30, Taavi-silta, 28100 Pori

Vertailumittaukseen ilmoittautuminen on avoinna 13.9.2024 asti. Ilmoittautuminen tehdään Webropol-lomakkeen kautta osoitteessa link.webropol.com/s/kmv1124.

Kirjeet

KMV 11-2014 Ilmoituskirje_fi.pdf (380 kb)

Julkaistu 19.6.2024 klo 13.08, päivitetty 19.6.2024 klo 13.08
Aihealue: