Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

MET 12/2020 - Metallit jätevedestä ja lietteestä

Koski
 

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja ja elohopeaa jätevesistä ja lietteestä. Pätevyyskokeessa määritetään synteettisistä näytteistä, teollisuuden ja viemärilaitoksen jätevesinäytteistä sekä lietteestä testisuureet Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, U, V ja Zn. Lisäksi lietteestä määritetään Drw, Ntot ja Ptot. 

Pätevyyskokeen tarkoituksena on seuranta- ja velvoitetarkkailuun osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Myös muut laboratoriot voivat osallistua pätevyyskokeeseen. Osallistujien määräksi arvioidaan osallistuvan määrityksestä riippuen 10–20 laboratoriota. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen. 

Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2020.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@ymparisto.fi.

Näytteiden lähetyspäivä 6.10.2020
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2021.

Kirjeet

MET 12-2020_ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 13.8.2020 klo 10.43, päivitetty 13.8.2020 klo 10.43
Aihealue: