MET 12/2022 - Metallit jätevedestä ja lentotuhkasta

koski

Proftest SYKE järjestää pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät metalleja ja elohopeaa jätevesistä ja lentotuhkasta. Pätevyyskokeessa määritetään synteettisestä näytteestä ja jätevesinäytteistä testisuureet Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sr, Ti, U, V ja Zn. Lentotuhkasta testataan happoliukoiset pitoisuudet testisuureille: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, V ja Zn.
Pätevyyskokeen tarkoituksena on seuranta- ja velvoitetarkkailuun osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Myös muut laboratoriot voivat osallistua pätevyyskokeeseen. Osallistujien määräksi arvioidaan 10 – 20 laboratoriota määrityksestä riippuen. Järjestettävä pätevyyskoe kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi) muilta osin paitsi lentotuhkan osalta. 

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@syke.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 11.10.2022.

Loppuraportti julkaistaan viimeistään huhtikuussa 2023.

Kirjeet

MET 12-2022 Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 15.8.2022 klo 13.53, päivitetty 15.8.2022 klo 13.53
Aihealue: