Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

THL 15/2021 – Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset

THL_vertailu
 

 Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristömikrobiologian yksikkö järjestää yhteistyössä Proftest SYKE pätevyyskoetoiminnan kanssa pätevyyskokeen asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille.

Pätevyyskoe koostuu kahdesta osiosta. Varsinaisessa osiossa on mukana rakennusmateriaalinäytteen laimennossarjaviljely, suspensionäytteen laimennossarjaviljely ja puhdaskantojen tunnistus kasvatusalustoilta. Pätevyyskoetta kehitetään edelleen ja tällä kierroksella on jälleen mukana myös rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi ja rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely, joiden tulokset arvioidaan tulkinnan perusteella. Lisäksi kierroksella on uutena mukana rakennusmateriaalinäytteen qPCR-analytiikka, jonka tulokset arvioidaan myös tulkinnan perusteella.

Rakennusmateriaalinäytteen laimennossarjamenetelmän tulosten arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaispitoisuuksien mittausepävarmuuteen, jotka pyydetään ilmoittamaan lopputulosten yhteydessä. Kaikki näytteet, lukuun ottamatta qPCR-näytteitä, analysoidaan asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen menetelmillä ja tulkitaan ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen päättyy 14.12.2020.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@ymparisto.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 12.1.2021. 
Pätevyyskokeen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2021.

Kirjeet

THL 15-2021 ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 16.11.2020 klo 12.42, päivitetty 16.11.2020 klo 12.29
Aihealue: