Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

IAPAH 18/2020 - Sisäilmanäytteiden PAH-määritykset

IAPAH
 

Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa vertailumittauksen laboratorioille, jotka tekevät sisäilmanäytteiden PAH-yhdisteiden määrityksiä XAD-adsorbenttiputkista (Orbo 43).
Vertailumittauksen tarkoituksena on osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailtavuuden ja oikeellisuuden varmistus. Osallistujien määräksi arvioidaan noin 8 laboratoriota. Järjestettävä vartailumittaus ei kuulu akkredioituun pätevyysalueeseen (www.finas.fi), mutta sen toteutuksessa noudatetaan akkreditoidun toiminnan periaatteita.

Näytteiden lähetyspäivä on 16.3.2020.

Vertailumittauksen loppuraportti julkaistaan viimeistään elokuussa 2020.

Vertailumittaukseen ilmoittaudutaan sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta (sivu aukeaa tekstiä klikkaamalla).

Sivustolla on ohjeita käyttäjälle ja etusivulla on ladattavissa lyhyt käyttöopas.

Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@ymparisto.fi. Uusia asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä sähköpostitse (proftest@ymparisto.fi) asiakasprofiilin luomista varten.

Kirjeet

IAPAH 18-2020 Ilmoituskirje_fi.pdf

 

Julkaistu 24.1.2020 klo 14.07, päivitetty 24.1.2020 klo 13.26
Aihealue: