Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

ABS 09/2020 - Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

Antofylliitti.jpg
 

Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa vertailumittauksen toimijoille, jotka tekevät materiaalinäytteiden asbestimäärityksiä. Vertailumittaus toteutetaan asbestityön turvallisuuden toteutumisen näkökulmasta Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaisesti. Osallistujamääräksi arvioidaan noin 20 toimijaa. Vertailumittaus järjestetään, mikäli siihen ilmoittautuu määräaikaan mennessä vähintään 8 osallistujaa. Järjestettävä vertailumittaus ei kuulu akkreditoituun pätevyysalueeseen.

Pätevyyskokeeseen ilmoittautuminen on avoinna 17.8.2020 asti.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen asiakasjärjestelmämme, ProftestWEBin kautta osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/. Mikäli ProftestWEBin käytössä ilmenee ongelmia tai tarvitsette järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan, pyydämme ottamaan yhteyttä proftest@ymparisto.fi.

Näytteiden lähetyspäivä on 21.9.2020.
Loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2021. 

Kirjeet

ABS Ilmoituskirje_fi.pdf

Julkaistu 24.6.2020 klo 9.30, päivitetty 24.6.2020 klo 9.30
Aihealue: