Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pätevyystodistuksen anominen

Kenttämittarit 2

Pätevyystodistusta tai sen uusimista haetaan sertifiointiryhmältä kirjallisella hakemuksella. Hakemus tehdään täyttämällä sertifikaattihakemuslomake, joka lähetetään pääsivulla mainittuun osoitteeseen. Hakemukseen tulee liittää allekirjoitettu sitoumuslomake sekä kaikki selvitykset tieto- ja taitovaatimusten täyttymisestä.

Huom! Kun haet uutena hakijana sertifikaattia, älä käytä väärää lomaketta (selvitys näytteenottajana) vaan sertifikaattihakemuslomaketta. Kun haet laajennusta, merkitse hakemuslomakkeeseen "laajennus", ei "uusi" ja merkitse vain laajennuksen erikoistumisala.

Kurssi todistukset ovat voimassa 3 vuotta.

Sertifiointiryhmän asiantuntija voi pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään vajavaista hakemustaan sertifikaattihakemuksen loppuunsaattamiseksi. Sertifiointiryhmän päätökseen tyytymätön hakija voi valittaa asiasta ohjausryhmälle (katso Sertifiointiin liittyvät valitukset, vetoomukset ja aloitteet).

Sertifiointiryhmän kokouksessa käsiteltävät asiakirjat tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta, koska asiakirjojen hallinta (mm. kirjaamo) vie aikaa. Katso kokousajat ja yhteystiedot pääsivulta. Sertifiointiryhmän sihteeri lähettää tiedot kokousten päätöksistä noin kahden viikon kuluessa. 

Ilmoittamasi laskutusosoitteen tulee ehdottomasti olla oikea. Varmista tämä laskutuksesta vastaavalta henkilöltä yrityksessäsi. Väärä laskutusosoite hidastaa sertifiointiprosessia.

Henkilötietosuojalain mukaan koulutusorganisaatiot eivät voi lähettää kurssi- tai tenttitietoja sertifiointiryhmälle, vaan jokaisen hakijan tulee itse toimittaa tietonsa sertifiointiryhmälle.

Sertifiointihakemusten ja puoliväliselvitysten käsittelyhinnat

Hintoihin lisätään 24 % arvonlisäveroa valtionhallinnon ulkopuolisia laskutettaessa. Käsittelymaksu peritään kaikista hakemuksista riippumatta hyväksytäänkö hakemus. Hakemusten täydennyksistä ei laskuteta.

  • Ympäristönäytteenottajan uusi pätevyystodistus maksaa 550 €     
    • Vuoden 2018 alusta lähtien ensimmäisen erikoistumisalan sertifikaatti maksaa 550 €. Useampaa erikoistumisalan sertifikaattia yhtä aikaa haettaessa seuraavat erikoistumisalueet maksavat 150 € / erikoistumisala.            
  • Pätevyyden jatkotodistus maksaa 550 € riippumatta erikoistumisalojen määrästä.
  • Todistus pätevyyden laajennuksesta erikseen haettuna maksaa 550 €. Laajennusta voi hakea jatkohakemuksen yhteydessä ilman erillistä maksua.
  • Puoliväliselvityksen käsittely maksaa 300 € riippumatta erikoistumisalojen määrästä.   

Ympäristönäytteenottajan pätevyystodistuksen hinnoittelu perustuu ympäristöministeriön asetukseen (1580/2015) Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista sekä tähän asetukseen perustuvaan Suomen ympäristökeskuksen maksullisen toiminnan ohjeistoon ja hinnastoon.                                         

Lisätietoja antaa tarvittaessa sertifiointiryhmän sihteeri Ritva Väisänen (sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 15.3.2019 klo 9.16
Kohderyhmä: