Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sertifiointiin liittyvän kurssi- ja tenttitoiminnan hyväksyminen

näytteenottokoulutusta

Hyväksytyt kouluttajat

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä ei riippumattomuus- tai jääviyssyistä itse järjestä sertifiointiin tähtääviä kursseja tai tenttejä. Tämä palvelu tarjotaan alihankintana. Järjestelmään hyväksytään hakemusten perusteella kokeneita koulutusorganisaatioita, jotka osoittavat toimivansa asiantuntevasti, riippumattomasti ja avoimesti. Koulutuslupa on voimassa kolme vuotta. Seuraavilla organisaatioilla on järjestelmän koulutuslupa:

Kouluttaja / Tentin järjestäjä Erikoistumisala Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:

Taitotalo (ent. AEL)

Vesinäytteenotto ja –mittaus
Maaperä- ja jätteet
Talous- ja uimavedet
Ilmanlaatumittaukset

Eero Toivonen eero.toivanen@ael.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulu (XAMK)

Vesinäytteenotto ja –mittaus
Maaperä- ja jätteet
Talous- ja uimavedet
Melun mittaus ja arviointi

Tuula Kettunen tuula.kettunen@xamk.fi

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Vesinäytteenotto ja –mittaus Arto Huhta arto.huhta@turkuamk.fi

Tampereen ammattikorkea-
koulu Oy

Maaperä- ja jätteet

Seija Haapamäki seija.haapamaki@tamk.fi

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Vesinäytteenotto ja –mittaus
Vesiympäristön biologinen näytteenotto

Juha Niemi

juha.niemi@vesi-ilma.fi

Suomen ympäristökeskus (SYKE, Vesikeskus, Sisävesiyksikkö)

Hydrologisten kenttätöiden tentti

Merja Pulkkanen merja.pulkkanen@ymparisto.fi

Turun yliopisto, Biologian laitos ja Biodiversiteettiyksikkö

Luontoselvitykset

Sanna Huttunen   shuttu@utu.fi  

Koulutusorganisaation hakuohjeet

Erikoistumiskurssien ja tenttitilaisuuksien tulee täyttää Certi-ryhmän asettamat kurssikriteerit, jotka ovat:

 • Koulutusorganisaatiolla on kokemusta ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja sillä on oma toimintajärjestelmä
 • Koulutusorganisaatio sitoutuu antamaan koulutusta asiantuntevasti, käytännönläheisesti ja avoimesti
 • Koulutusorganisaatio on tehnyt Certi-ryhmän kanssa sopimuksen, jossa se sitoutuu noudattamaan SFS-EN ISO/IEC 17024 asettamia vaatimuksia
 • Kursseilla käytettävien luennoitsijoiden ja tenttien vastuuhenkilöiden tulee olla hyvin perehtyneitä oman erityisalansa ympäristönäytteenottoon ja – havaintotoimintaan sekä niille asetettaviin laatuvaatimuksiin
 • Kouluttajan tulee arvioida ja kuvata mahdolliset ristiriidat, jotka saattavat vaikuttaa puolueettomaan toimintaan.

Ota hyvissä ajoissa yhteyttä sertifiointijärjestelmän päällikköön, joilta saat lisätietoja. Kouluttajien hakemuksien käsittelystä Certi-ryhmä perii käsittelymaksun 500 euroa. Hintaan lisätään 24 % arvonlisäveroa valtionhallinnon ulkopuolisia laskutettaessa.

Hakemuksen sisältö

Hakemus lähetetään pääsivulla olevaan osoitteeseen. Vapaamuotoiseen hakemukseen koulutusorganisaation tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Kouluttajien hakemuslomake (word-dokumentti).
 • Selvitys koulutusorganisaation kokemuksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjänä.
 • Jos selvitys on annettu aiemman hakemuksen yhteydessä eikä sen antamisesta ole kulunut enempää kuin kolme vuotta, uutta selvitystä ei tarvita ellei koulutusedellytyksissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
 • Koulutusohjelma ja mallitenttikysymykset, jotka täyttävät kurssiohjelmien kriteerit.
 • Lyhyet kuvaukset käytettävien kouluttajien alan kokemuksesta ja asiantuntemuksesta.
 • Kaikki tentin järjestämisestä vastaavien henkilöiden nimet ja kuvaukset heidän ammatillisesta taustastaan.
 • Lyhyt arviointi mahdollisista ristiriidoista, jotka saattavat vaikuttaa puolueettomaan toimintaan.
 • Kuvaus tutkintokysymysten luottamuksellisesta säilytyksestä ja säilytysajoista, sekä tutkintoon osallistujilta edellytetystä allekirjoitetusta sitoutumisesta olla luovuttamatta luottamuksellista tutkintomateriaalia tai olla osallistumasta vilpilliseen toimintaan tutkinnon aikana.
 • Allekirjoitettu sitoumuslomake (lomake Kouluttajan sitoumus, word-dokumentti).
Julkaistu 22.4.2013 klo 11.31, päivitetty 25.2.2020 klo 11.52
Kohderyhmä: