Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pätevyystodistuksen uusiminen

heurekan mittaus1

Pätevyystodistuksen uusiminen tulee tehdä sertifikaatin voimassaoloaikana. Uusiminen edellyttää, että näytteenottaja on

  • toiminut vähintään puolet pätevyystodistuksen voimassaoloajasta päätoimisesti tai muuten säännöllisesti ympäristönäytteenotto- tai ympäristömittaus- ja -havainnointitehtävissä
  • osallistunut mainittuna voimassaoloaikana riittävästi ylläpitokoulutukseen ja antanut siitä selvityksen sekä täyttänyt muut sertifiointiryhmän antamat velvoitteet
  • suorittanut voimassa olevan erikoistumisalan tentin. Tentti tulee suorittaa pätevyystodistuksen kahden viimeisen voimassaolovuoden aikana jokaiselta sertifikaatin erikoistumisalalta.  

Hakemus pätevyystodistuksen uusimisesta on jätettävä sertifiointiryhmälle viimeistään kuukautta ennen, mutta aikaisintaa 6kk ennen, todistuksen kelpoisuusajan loppumista. Sertifiointiryhmän yhteystiedot löytyvät pääsivulta

Kun haet jatkoa, sinun tulee täyttää kolme lomaketta: sertifikaattihakemus, sitoumuslomake ja selvitys toiminnasta.

Selvitys toiminnasta koskee sertifiointikauden jälkipuoliskokoa. Kursseilla läsnäolon voit osoittaa kuten kohdassa Pätevyystodistuksen voimassaolo/Selvityslomake on kuvattu.

Mikäli uutta hakemusta ei ole jätetty vuoden sisällä, todistuksen haltija poistetaan sertifioitujen näytteenottajien rekisteristä. Pätevyystodistusta mahdollisesti uudestaan myöhemmin haettaessa hakemusta käsitellään uutena hakemuksena, mikäli hakija ei ole esittänyt hakemuksen myöhästymiselle sellaisia erityisiä syitä, jotka sertifiointiryhmä voi hyväksyä.

Vesi- ja vesistönäytteenoton pätevyyden voi jatkohakemuksen yhteydessä vaihtaa

Henkilöt, joilla on vanhan Vesi- ja vesistönäytteenoton mukainen pätevyys, voivat jatkohakemuksen yhteydessä valita kolmesta eri erikoistumisalasta: vesinäytteenotto ja mittaus, eliöstönäytteenotto ja mittaus tai talous- ja uimavesinäytteenotto. Tämä onnistuu suorittamalla ko. erikoistumisalueen tentin kokonaisuudessaan ja toimittamalla jatkohakemuksen yhteydessä todistuksen hyväksytystä tentistä ja ruksaamalla toivottu erikoistumisala hakemuslomakkeessa. Jos haluaa pätevyyden muille kuin yhdelle yllä mainitulle erikoistumisalalle, niin tällöin tulee niiden osalta hakea uutta sertifikaattia.

Pätevyyden laajentaminen

Laajennusta pätevyysalueeseen haetaan pääsääntöisesti jatkohakemuksen yhteydessä. Mikäli laajennusta haetaan kesken sertifiointikautta, laajennus on voimassa vain niin kauan kuin jo myönnetty sertifikaatti, eli 8 vuotta. Hyväksytty laajennus kirjataan aina samalle todistusnumerolle kuin alkuperäinen sertifikaatti.

Jos hakija haluaa osoittaa pätevyytensä jollakin muulla kuin pätevyystodistukseen merkityllä erikoispätevyyden alalla, hänen tulee suorittaa tätä erikoistumisalaa koskeva kurssi siihen liittyvine kuulusteluineen ja todistaa toimineensa vähintään vuoden kyseisellä erikoistumisalalla.

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 2.3.2020 klo 12.33
Kohderyhmä: