Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sertifiointiin liittyvät valitukset, vetoomukset ja aloitteet

Tampere syksy 2016

Aloitteet ja palautteet

Aloitteita, vetoomuksia ja palautteita voidaan esittää sähköpostin välityksellä tai puhelimitse serifiointiryhmän päällikölle. On tärkeää, että olemme tietoisia esille tulleista epäkohdista koskien koko sertifiointijärjestelmää tai jotain sen osaa. Toiveet koulutusaiheista välitämme kouluttajille. Kaikki palautteet kirjataan ja käsitellän toimintajärjestelmän  mukaisesti.

  • Certi-ryhmä kiittää kaikesta palautteesta!

Valitukset

Ohjausryhmä käsittelee valitukset, jotka koskevat sertifiointiryhmän päätöksiä, sertifiointiryhmän toimintaa tai muita periaatteellisesti merkittäviä asioita. Sertifioitujen näytteenottajien toiminnassa havaituista merkittävistä puutteista voi valittaa sertifiointiryhmälle. Valitukset tulee esittää kirjallisesti. Yhteystiedot ovat pääsivulla. Valitusosoituksesta ilmenee valitusaika, valituskirjelmän sisältö, valituskirjelmässä tarvittavat liitteet ja sen toimitustapa SYKEn kirjaamoon ja ohjausryhmälle.

Valitusosoituksesta ilmenee valitusaika, valituskirjelmän sisältö, valituskirjelmässä tarvittavat liitteet ja sen toimitustapa SYKEn kirjaamoon ja ohjausryhmälle.

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.32, päivitetty 10.1.2020 klo 14.05
Kohderyhmä: