Arandan talviseurantamatkalla selvitetään Itämeren tilan viimeaikaisia muutoksia

Uutinen 25.1.2023 klo 13.43
Johtava tutkija Outi Setälä, tutkija Noora Haavisto (keskellä) ja tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi irrottamassa näytepulloja sedimenttikeräimestä tutkimusalus Arandan kannella 17. tammikuuta 2023. © Kuva: Ilkka Lastumäki

Merentutkimusalus Aranda on vuosittaisella talviseurantamatkallaan. Tammikuun 16. päivänä alkanut talviseurantamatka on edennyt Suomenlahdelta Perämerelle. Seurantamatka päättyy tammikuun lopussa.

Matkalla selvitetään Suomen merialueiden tämänhetkistä fysikaalista ja kemiallista tilaa sekä haitallisten aineiden pitoisuuksia. Tärkeä tarkastelukohde on liukoisten fosfaattien (fosforin) pitoisuus merivedessä. Eritoten Pohjanlahdella fosfaattipitoisuuden kehitys on ollut jo noin 20 vuoden ajan huolestuttava. Tutkijat tarkastelevat myös, jatkuuko jo vuosikymmeniä kestänyt meriveden makeutuminen ja lämpeneminen. Lisäksi jatketaan vedenalaisen äänenpaineen eli melun seurantaa ja testataan uusia mittaustekniikoita.

Itäisellä Suomenlahdella nostettiin viime viikolla sedimenttikeräin, joka on vuoden ajan kerännyt vajoavia hiukkasia mikromuovia koskevia tutkimuksia varten. Lisäksi matkan aikana huolletaan ja asennetaan Ilmatieteen laitoksen automaattisia mittalaitteita.

Talviseurantamatkan Suomenlahden osuudella matkanjohtajana toimi johtava tutkija Harri Kankaanpää, Pohjanlahden, Saaristomeren ja Itämeren pääaltaan osuudella matkanjohtajana on vanhempi tutkija Pekka Kotilainen.

Lisätietoja

  • Suomenlahden tila, haitalliset kemikaalit, vedenalainen melu: johtava tutkija, matkanjohtaja Harri Kankaanpää, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 258, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Pohjanlahden, Saaristomeren ja Itämeren pääaltaan tila: vanhempi tutkija, matkanjohtaja Pekka Kotilainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 317, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Itämeren sisäiset ravinnevirrat: erikoistutkija Jouni Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 363, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Mikromuovien sedimentaatio: tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 295 251 356, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Itämeren fysikaaliset olosuhteet: ryhmäpäällikkö Petra Roiha, Ilmatieteen laitos, p. 0295 396 439, etunimi.sukunimi@fmi.fi

Kohderyhmä: