Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimuskumppanit - esimerkkejä yhteistyöstä

Uusilla genetiikan menetelmillä seurataan vesien tilaa

Lapsi uimassa 260
© Petri Jauhiainen

Modernit DNA-tekniikat mahdollistavat nopean, luotettavan ja kustannustehokkaan tavan tunnistaa vesien eliöstöä. SYKEn kumppaneineen kehittämillä ja testaamilla DNA-viivakoodimenetelmillä tuotetaan laadukasta seuranta-aineistoa vesistöjen tilan arviointiin ja luokitteluun. Lisäksi saadaan arvokasta tietoa lajeista, joiden tunnistaminen perinteisillä menetelmillä on työlästä tai vaikeaa. Uudet menetelmät tukevat myös luonnon monimuotoisuuden arviointia ja suojelua.

Yhteistyössä: 

Norsk institutt for naturforskning (NINA),NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna, Aarhus Universitet, Universität Duisburg-Essen, University of Guelph.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Yhdenvertaisuutta ympäristötutkimukseen

Laboratorio 260
© Pixaby

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä työskentelee yhä enemmän naisia, mutta vaativimmissa asiantuntijatehtävissä naiset ovat aliedustettuina. Tasa- ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on kuitenkin edellytys sille, että osaamista ja oivalluksia kyetään hyödyntämään laajasti. SYKE ja seitsemän muuta tutkimuslaitosta viidestä Itämeren rantavaltiosta kehittivät ja kokeilivat uusia tasa-arvon toteutumista tukevia toimia. Työn ansiosta eriarvoisuuteen puututaan muun muassa vertaistukiverkostoin sekä johtamista ja tutkimuskäytäntöjä kehittämällä.

Yhteistyössä: 

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR), Estonian Marine Institute, University of Tartu (UT-EMI), Kiel University (Kiel CAU), Kiel University of Applied Sciences (Kiel UAS), Klaipėda University (KU), Lund University (LU), The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde (IOW)

Kiinnostuitko, lue lisää:

Avointa ympäristötietoa tutkimuksen käyttöön

Satelliittikuva
Kuva: SYKE/NASA/LC8

SYKE avasi tietovarantonsa julkiseen käyttöön ensimmäisenä tutkimuslaitoksena Suomessa. SYKEn metatietopalvelu vastaa Suomen Akatemian vaatimuksia ja mahdollistaa oman tutkimusaineiston jakamisen. Kaikki ympäristöhallinnon avoimet aineistot, tietojärjestelmät ja niiden metatiedot on koottu yhteen verkkopalveluun www.syke.fi/avointieto. Kiinnostus aineistoihin lisääntyi vuoden 2016 aikana merkittävästi, esimerkiksi paikkatietoaineistojen latausmäärä kasvoi reilun kolmanneksen.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Mustan hiilen päästövähennyksillä torjutaan ilmastonmuutosta

Musta hiili
© Riku Lumiaro

Lyhytikäiset yhdisteet kuten musta hiili, vaikuttavat merkittävästi arktisen alueen lämpenemiseen. Nopeat toimet yhdisteiden vähentämiseksi CO2-päästöjen ohella voivat parantaa ilmanlaatua sekä rajoittaa ilmastonmuutosta.

SYKE tutkimuskumppaneineen valmisteli suositukset mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi arktisen alueen ulkopuolisissa maissa. Arktinen neuvosto hyödyntää tuloksia antaessaan suosituksia päästövähennyksistä. SYKEn vahva osaaminen ilmansaasteiden yhteisvaikutusten mallintamisessa tukee arktisen alueen ilmastotyötä. SYKE on myös tuottanut päätöksentekijöille Policy Briefin mustasta hiilestä ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksessa.

Yhteistyössä: 

Itä-Suomen yliopisto, Suomen Akatemia (rahoittaja)

Kiinnostuitko, lue lisää:


Tutkijat osoittivat yhteyden ilmastonmuutoksen ja tulvien välillä

Rankkasade
Kuva: Ari Andersin

Laaja kansainvälinen tutkijaryhmä, jossa myös SYKE oli edustettuna, osoitti ensimmäistä kertaa Euroopan laajuisesti yhteyden tulvien ja ilmastonmuutoksen välillä. Tulvat ovat viime vuosikymmeninä aikaistuneet ilmaston lämpenemisen johdosta selvästi tietyillä alueilla Euroopassa ja toisaalta myöhentyneet tietyillä alueilla.Wienin teknillisen yliopiston johdolla tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin 38:ssa Euroopan maassa sijaitsevien yli 4 000 hydrologisen havaintoaseman aineistot vuosilta 1960–2010.

Artikkeli, jonka laatimisessa hyödynnettiin myös Suomen pitkiä ja yhtenäisiä hydrologisia havaintoaineistoja, julkaistiin elokuussa 2017 Science-lehdessä.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Arandan mallia hyödynnetty maailmalla

Aranda
© Panu Hänninen

SYKEn merentutkimusalus Arandan erinomaista mallia on käytetty maailmalla tutkimusalusten suunnittelussa. Arandan erityistekniikkaa arktisten alueiden ja meren ravintoverkkojen tutkimukseen hyödynnetään kansainvälisesti. Arandaa käyttävät tutkimustyössään muun muassa Suomen Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus sekä Ruotsin hydrologinen ja meteorologinen laitos (SMHI). Yhteistyö naapurimaiden kanssa auttaa yhtenäistämään ja kehittämään seurantamenetelmiä sekä säästää resursseja.

Yhteistyössä:

Suomen Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus sekä Ruotsin hydrologinen ja meteorologinen laitos (SMHI).

Kiinnostuitko, lue lisää:


llmansaastearvioinneilla kohdennettu päästöjen vähennystä maailmanlaajuisesti

Ilmansaasteet
© Jouko Lange

Ilmansaasteet vaikuttavat ilmastoon, ympäristöön ja ihmisten terveyteen. SYKE on ollut mukana kehittämässä Euroopan ja maailmanlaajuisia ilmansaasteiden päästöarvioita yhteistyössä itävaltalaisen IIASA-instituutin kanssa.

Mallien avulla on voitu kohdentaa päästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti. Niillä voidaan arvioida useiden eri päästöjen kulkeutumista ilmakehässä, vaikutuksia sekä päästövähennysten mahdollisuuksia ja kustannuksia. Työn tuloksia käytetään myös lainsäädännön valmistelussa, aluesuunnittelun tukena sekä kansainvälisten sopimusten velvoitteiden arvioinnissa ja seurannassa.

Yhteistyössä: 

IIASA-instituutti
 

Moderni merentutkimusalus Namibiaan

Merentutkimus
© Juha Flinkman

Namibian hallitus hankki Suomesta ensimmäisen modernin merentutkimusaluksensa. SYKEn merikeskus koulutti Namibian merentutkimuslaitosta uuden aluksen tieteellisessä käytössä. Namibian merentutkijoiden osaaminen parani erityisesti meriekosysteemien mallintamisessa sekä paikkatietojärjestelmien soveltamisessa merentutkimukseen. Lisäksi SYKEn viestintäasiantuntijat tehostivat yhteistyökumppanien osaamista viestintästrategioiden ja -aineistojen laatimisessa ja käytössä.

Yhteistyössä:

Namibian merentutkimuslaitos, Suomen ulkoministeriö (rahoittaja)

Kiinnostuitko, lue lisää:

Kaukokartoituksella seurataan ympäristön tilaa

Satelliittikuva Itämeri 260
© ESA Copernicus Sentinel 3, prosessointi SYKE.

Ympäristön tilaa seurataan kattavasti SYKEn tuottamien satelliittiaineistojen avulla. Niin mökkiläiset, viranomaiset kuin valtakunnallinen media voivat seurata päivittäisiä veden laadun muutoksia vesialueilla TARKKA- ja PINTA -palveluista. Yksi seuratuimpia aiheita on kesän sinilevätilanne Suomen rannikolla ja järvillä. Myös vesialueiden lämpötila ja jään sulaminen sekä jokivesien vaikutukset rannikkoalueilla ovat suosittuja. Viranomaisille suunnattua STATUS-tietojärjestelmää hyödynnetään mm. ympäristön tilan arvioinneissa.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Julkaistu 12.1.2018 klo 15.51, päivitetty 7.3.2019 klo 15.20

Kohderyhmä: