Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Julkiset hankinnat ja kilpailutukset

Suomen ympäristökeskuksen hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvät aineistot

Käynnissä olevat kilpailutukset

Suomen ympäristökeskuksen hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvät aineistot

Kaikkien SYKEn hankintojen materiaalit eivät välttämättä ole näillä sivuilla. Julkisista hankinnoista löytyy aina ilmoitukset osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Merentutkimusalus Arandan peruskorjaus

Vastaukset tarjouspyynnöstä tehtyihin kysymyksiin on lisätty viimeiseksi liitteeksi.


Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat:

Tarjouspyyntö

Liite 1 Sopimusluonnos

Liite 2 JYSE 2014 Palvelut

Liite 3 ESPD-lomake

Liite 4 Trafin muistio 16.12.2015

Liite 5 Tekninen erittely

Liite 6 Muu peruskorjauksen kirjallinen suunnitteluaineisto

(967-010-024-4 Preliminary Gross Tonnage Calculation – Kopio - P967 SÄHKÖKUORMITUSLASKELMA Versio A)

Liite 7 Muu peruskorjauksen suunnitteluaineisto

(967 010 008-1 B 1-9 Laboratorioalue-Model - DRAWINGLIST 3.10.2016 Telakka materiaali  P-967)

 

Liitetiedostot

Julkaistu 2.11.2016 klo 11.06, päivitetty 24.11.2016 klo 13.45
Aihealue:
Kohderyhmä: