Biodiversiteettikeskus

Elisaaren tammisto
© Riku Lumiaro

Suomen ympäristökeskus (SYKE) edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä mm. arvioimalla eliölajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta ja tutkimalla luontotyyppien hoito- ja kunnostamismenetelmiä. SYKE tutkii ekosysteemipalvelujen merkitystä ja niiden ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutuksia. SYKE etsii ratkaisuja myös vieraslajikysymyksiin ja hoitaa geneettisesti muunnettujen organismien ympäristövaikutusten arviointia sekä uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevia lupia.

Suomen eliölajeista kymmenen prosenttia on uhanalaisia. Suurimmat uhat Suomen luonnon biologiselle monimuotoisuudelle ovat elinympäristöjen muuttuminen ja häviäminen, tulevaisuudessa myös ilmastonmuutos. Lajien sopeutumista muutoksiin vaikeuttaa mm. tehokkaasta maankäytöstä johtuva luonnonympäristöjen pirstoutuminen.

Lisätietoa

 

Julkaistu 2.1.2018 klo 8.11, päivitetty 14.12.2021 klo 13.00