Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kestävän kaupungistumisen strateginen ohjelma

Kestävä kaupungistuminen
© Tuula Roos, vastavalo.fi

Kestävän kaupungistumisen strateginen ohjelma tuottaa kaupunkikehitykseen liittyvää tietoa päätöksentekijöiden, kansalaisten ja muiden sidostyhmien käyttöön ja tukee heidän osallistumistaan.

Ohjelma edistää SYKEn kaupunkitutkimusta ja tukee kaupunkitiedon tuottamista, analysointia ja jakelua. Se myös kokoaa yhteen teemaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Tutkijat osallistuvat kaupungistumisen kansainvälisen ilmiön seurantaan sekä tutkimus- ja asiantuntijaverkostojen ylläpitoon.

Lue lisää ohjelman toiminnasta SYKEn kaupungistumisteemasivuilta.

Lisätietoa

  • Kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johtaja Emma Terämä
  • Erikoistutkija Maija Faehnle: vuorovaikutteiset prosessit, kansalaisyhteiskunta, kaupunkiaktivismi, jakamistalous
  • Erikoistutkija Hanna-Liisa Kangas: vähähiilinen rakentaminen, rakennusten energiatehokkuus, lainsäädäntö, politiikkaohjaus
  • Tutkija Henna Malinen: kestävä kaupunkikehitys, paikkatietomenetelmät
  • Erikoistutkija Juha Peltomaa: kaupunki- ja ympäristöpolitiikka, kestävä liikkuminen, toimijatason tarkastelut, sosio-tekniset muutosprosessit
  • Korkeakouluharjoittelija Iina Turunen.
  • Johtava tutkija Marko Tainio: Liikenne, ympäristö ja terveys.
  • Yhteystiedot
Julkaistu 4.9.2019 klo 13.31, päivitetty 4.9.2019 klo 13.38