Laboratoriokeskus

Analysointia SYKEn laboratoriossa.
Kuva: Vanessa Riki

SYKEn laboratoriokeskus on monipuolisten ympäristöanalyysien ja testien kehittäjä ja tuottaja. Keskus vastaa SYKEn toimimisesta ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristöalan kansallisena vertailulaboratoriona, jonka tehtäviin kuuluu mm. vertailumittausten järjestäminen, menetelmästandardisointi, koulutus sekä asiantuntijatuki viranomaisille ja ympäristöalan toimijoille. Laboratoriokeskus toimii lisäksi kansallisena vesiympäristön kemian kalibrointilaboratoriona (VTT MIKES metrologian sopimuslaboratorio) sekä vastaa ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmästä. Testaus- ja kalibrointitoiminta, vertailumittausten järjestäminen sekä henkilösertifiointitoiminta ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia toimintoja.

Laboratoriokeskuksessa tehtävä tutkimustyö kohdistuu haitallisten ja nousevien aineiden, erityisesti synteettisten nanomateriaalien ja kuluttajakemikaalien ekotoksikologisiin vaikutuksiin ja kemian metrologiaan. Lisäksi kehitetään menetelmiä ympäristöanalytiikkaan ja biologisten vaikutusten tutkimiseen.

Lisätietoja

REFLAB Vertailulaboratorio logo.

 

Julkaistu 16.4.2013 klo 12.43, päivitetty 14.12.2021 klo 13.15