Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Laboratoriokeskus

Laboratorio
© Vanessa Rik

SYKEn laboratoriokeskus on monipuolisten ympäristöanalyysien ja testien kehittäjä ja tuottaja. Keskus vastaa SYKEn toimimisesta ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristöalan kansallisena vertailulaboratoriona, jonka tehtäviin kuuluu mm. vertailumittausten järjestäminen, menetelmästandardisointi, koulutus sekä asiantuntijatuki viranomaisille ja ympäristöalan toimijoille. Laboratoriokeskus toimii lisäksi kansallisena vesiympäristön kemian kalibrointilaboratoriona (VTT MIKES metrologian sopimuslaboratorio) sekä vastaa ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmästä. Testaus- ja kalibrointitoiminta, vertailumittausten järjestäminen sekä henkilösertifiointitoiminta ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia toimintoja.

Laboratoriokeskuksessa tehtävä tutkimustyö kohdistuu haitallisten ja nousevien aineiden, erityisesti synteettisten nanomateriaalien ja kuluttajakemikaalien ekotoksikologisiin vaikutuksiin ja kemian metrologiaan. Lisäksi kehitetään menetelmiä ympäristöanalytiikkaan ja biologisten vaikutusten tutkimiseen.

Lisätietoja

RefLab-logo FI

 

Julkaistu 16.4.2013 klo 12.43, päivitetty 30.11.2017 klo 15.32