Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Neuvottelukunta

Ympäristöministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi 12.11.2018-11.11.2022. Neuvottelukunnan tehtävänä on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen.

Puheenjohtaja

Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen

Jäsenet

 • Professori Olli Varis (Aalto-yliopisto)
 • Tutkimusrehtori Taina Pihjalaniemi (Oulun yliopisto)
 • Johtaja Mari Pantsar (Sitra)
 • Tutkimusjohtaja Tiina Nakari-Setälä (VTT Oy)
 • Tutkimisjohtaja Mikko Peltonen (Maa- ja metsätalousministeriö)
 • Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen (Liikenne- ja viestintäministeriö)
 • Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen (Kuntaliitto)
 • Toimitusjohtaja Jukka Kajan (Joukon Voima)
 • pääjohtaja Lea Kauppi (Suomen ympäristökeskus)
 • suunnittelija Johanna Mikkola-Pusa (Suomen ympäristökeskus)

Lisäksi neuvottelukuntaan on nimetty jäseniksi seuraavat henkilöt seuraavin poikkeuksin;

 • Tutkimusjohtajan sijainen Tanja Suni ympäristöministeriöstä ajalle 12 .11.2018 - 30.9.2020,
  jonka jälkeen neuvottelukunnan jäsenenä toimii ympäristöministeriön tutkimusjohtaja.

 • Johtaja Kari Pehkonen, Kainuun elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskuksesta ajalle
  12 .11.2018 – 31.12.2020, jonka jälkeen neuvottelukuntaan voidaan nimetä uusi jäsen.
   

   

Julkaistu 15.4.2013 klo 12.47, päivitetty 14.11.2018 klo 12.13