Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Neuvottelukunta

SYKEn neuvottelukunta maaliskuussa 2020: Edessä vasemmalta Elina Nikkola, Eeva Primmer, Lea Kauppi, Markku Ollikainen, keskellä vasemmalta Tanja Suni, Jukka Kajan, Olli Varis, takana vasemmalta Mari Rajala, Johanna Särkijärvi, Johanna Mikkola-Pusa. Kuvasta puuttuvat Tiina Nakari-Setälä, Mari Pantsar, Taina Pihlajaniemi ja Miira Riipinen. © Kai Widell

Ympäristöministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi 12.11.2018 - 11.11.2022. Neuvottelukunnan tehtävänä on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen.

Puheenjohtaja

Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen

Jäsenet

 • Professori Olli Varis (Aalto-yliopisto)
 • Tutkimusrehtori Taina Pihjalaniemi (Oulun yliopisto)
 • Johtaja Mari Pantsar (Sitra)
 • Tutkimusjohtaja Tiina Nakari-Setälä (VTT Oy)
 • Tutkimisjohtaja Johanna Särkijärvi (Liikenne- ja viestintäministeriö)
 • Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen (Kuntaliitto)
 • Vuorovaikutusvastaava Jukka Kajan (Verso Food)
 • Johtaja Mari Rajala (Pirkanmaan ELY-keskus)
 • Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen (Maa- ja metsätalousministeriö)
 • Tutkimusjohtaja Eeva Primmer (Suomen ympäristökeskus)
 • Suunnittelija Johanna Mikkola-Pusa (Suomen ympäristökeskus)

Lisäksi neuvottelukuntaan on nimetty jäseniksi seuraavat henkilöt seuraavin poikkeuksin:

 • Tutkimusjohtajan sijainen Tanja Suni ympäristöministeriöstä ajalle 12 .11.2018 - 30.9.2020, jonka jälkeen neuvottelukunnan jäsenenä toimii ympäristöministeriön tutkimusjohtaja.
Julkaistu 9.11.2020 klo 10.16, päivitetty 30.3.2021 klo 15.16