Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn johdon sidonnaisuudet

SYKEn ylin johto on laatinut henkilökohtaiset sidonnaisuusilmoitukset. Tällä varmistetaan toiminnan puolueettomuus ja edistetään avoimuutta. Ilmoitukset päivitetään vuosittain.

Sidonnaisuusilmoitus sisältää selvitykset sellaisesta elinkeinotoiminnasta, virkaan kuulumattomista tehtävistä, sivutoimista ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa ylimpään virkamiesjohtoon kuuluvan virkamiehen edellytyksiä hoitaa viran tehtäviä. 

Valtionhallinnossa ministeriöt vastaavat oman hallinnonalansa osalta ylimmän virkamiesjohdon sidonnaisuusilmoituksista, jotka on julkaistu valtiovarainministeriön verkkosivuilla.  

SYKEssä sidonnaisuusilmoitukset tehdään perusvaatimuksia laajemmin ja vapaaehtoisesti. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan SYKEssä pääjohtajan lisäksi palvelujohtajaa, tutkimusjohtajaa sekä keskusten ja erillisyksiköiden johtajia. 
 

Sidonnaisuusilmoitukset:

Julkaistu 16.5.2017 klo 15.02, päivitetty 16.2.2021 klo 11.47

Aihealue:
Kohderyhmä: