Tietokeskus

SYKEn tietokeskus vastaa valtakunnallisen ympäristötiedon ja paikkatiedon tuottamisesta, varastoinnista ja jakelusta sekä niihin liittyvistä keskitetyistä tietojärjestelmistä ja sähköisistä palveluista. Ympäristöhallinnon omien tietoaineistojen lisäksi tarjotaan keskeistä valtakunnallista ja kansainvälistä ympäristötietoa. Lisäksi keskus osallistuu ympäristötiedon raportoinnin yhteensovittamiseen, kehittämiseen ja raporttien tuottamiseen.

SYKEn tietokeskus tuottaa operatiivisia kaukokartoitustuotteita ja tekee kaukokartoitukseen liittyvää tutkimusta. Keskus vastaa SYKEn perustietotekniikkapalveluista ja tarjoaa tietopalveluja. Tietopalvelun osana toimii ympäristöalan tieteellinen erikoiskirjasto.

Tietokeskus koostuu kuudesta ryhmästä

 • ICT-palvelut
  Ympäristöhallinnon tietoteknisen infrastruktuurin ja teknologioiden sekä palvelujen kehittäminen ja ylläpito.
 • Paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmät
  Kehittää ja ylläpitää ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmiä.
 • Geoinformatiikkatutkimus
  Ympäristön tilaan ja seurantaan liittyvä paikkatieto- ja kaukokartoitustutkimus.
 • Paikkatietopalvelut
  Vastaa ympäristöhallinnon paikkatietoinfrastruktuurin, mukaan lukien paikkatietoaineistojen, metatietojen ja rajapintapalveluiden kehittämisestä sekä paikkatietoinfrastruktuurin käyttöä edistävien palveluiden tuottamisesta.
 • Ympäristötietojärjestelmät
  Ympäristöhallinnon ydintoimintaa tukevien tietojärjestelmien tuottaminen, hankinta, ylläpito sekä konsultointi- ja projektipäällikkötehtävät.
 • Tietopalvelut
  Tietopalvelu toimii SYKEn ja ulkopuolisten asiakkaiden ja projektien tiedonhallinnan tukena. Se hankkii, tallentaa ja välittää SYKEn ja ympäristöhallinnon tehtäviin liittyvää tietoaineistoa sekä vastaa henkilökunnan tuottamien julkaisujen kokoamisesta ja julkaisutuotannon raportoinnista johdolle ja henkilökunnalle.
Julkaistu 17.4.2013 klo 15.52, päivitetty 14.12.2021 klo 13.19