Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomalainen biodiversiteettiosaaminen Euroopan huippua

Uutinen 18.11.2016 klo 14.11

Rudus Oy on voittanut eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen biodiversiteetti-sarjan palkinnon Rudus Lumo-ohjelmallaan. NCC:n biodiversiteettiohjelma Kielo sai tunnustuksen parhaasta ympäristökäytännöstä

"On hienoa, että Rudus nousi Euroopan huipuksi luonnon monimuotoisuuden edistämistyössä," toteaa Ruduksen ympäristöpäällikkö Maiju Räsänen.

"Palkittu Ruduksen Lumo-ohjelma ja kisassa toisessa sarjassa kilpaillut Ekosysteemihotelli ovat uudenlaisia toimintatapoja ja jotain sellaista, mitä ei ole tehty muualla Euroopassa. Johdon tuella, johdonmukaisella työllä, innovatiivisella asenteella ja hyvällä porukalla voi saada aikaiseksi mitä vain," voitosta ilahtunut Räsänen jatkaa.

Yhdessä kohti monimuotoista ympäristöä

NCCn KIELO - Kiviaineksen elävä luonto -ohjelman tavoitteena on toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edistäviä ratkaisuja kiviainestoiminnan aikana ja sen päätyttyä. Monimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista edistetään alueiden omat erityispiirteet huomioiden. Kalliokiviainesalueista voidaan luoda erikoisympäristöjä, kuten kivikkoja, kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja, joita ei enää luonnostaan juurikaan muodostu. Alueita kehitetään yhteistyössä paikallisten luontojärjestöjen kanssa.

"Olen hyvin ylpeä tekemästämme työstä ja siitä, että Kielo-ohjelma on saanut tunnustusta eurooppalaisella tasolla. On hienoa, että biodiversiteettiasiat ovat esillä myös UEPG:n kaltaisissa etujärjestöissä, joiden avulla NCC:kin voi olla mukana levittämässä hyviä toimintatapoja myös Pohjoismaiden ulkopuolelle," NCC:n kiviainestoiminnan Suomen maajohtaja Pertti Peltomaa  sanoo.

Lisäarvoa luonnosta ympäristöä säästäen

Sekä Rudus että NCC ovat käyneet FIBSn ja SYKEn järjestämän Business & Biodiversity Master Class -koulutuksen. Sen avulla edelläkävijäyritykset ovat voineet tunnistaa vaikutuksiaan ja riippuvuuksiaan ekosysteemipalveluista ja luonnon monimuotoisuudesta. Tämä ympäristöministeriön rahoittama koulutus on luonut aivan uusia toimintatapoja ympäristön ja luonnon huomioimiseksi. Koulutukseen on osallistunut 30 edelläkävijäyritystä.

Hietaneilikka
Erittäin uhanalainen hietaneilikka on saanut väliaikaisen turvapaikan ekosysteemihotellista.

Ekosysteemipalvelu-yritystoiminta -kytköksen tunnistaminen edesauttaa yrityksiä huomaamaan niihin liittyvät riskit sekä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen saattaa olla yrityksille myös taloudellisesti kannattavaa. Lumo-ohjelman ja  KIELO - Kiviaineksen elävä luonto -ohjelman kehittämät toimintatavat ovat levinneet Suomesta muihin pohjoismaihin.

Ekosysteemihotelli tarjoaa turvaa

Raaseporissa sijaitsee tiettävästi maailman ensimmäinen Ekosysteemihotelli, joka on perustettu SYKEn ja Ruduksen yhteistyönä. Ekosysteemihotelli on uusi toimintamalli luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tilanteissa, joissa maankäytön muutos heikentää paikallisen lajiston selviytymismahdollisuuksia. Pilottikohde, jossa ideaa testataan käytännössä, on osa Ruduksen LUMO-ohjelmaa ja SYKEssä Koneen säätiön hankerahoituksella tehtävää tutkimusta.

”Ekosysteemihotelli on alusta asti toteutettu yhteistyössä, jossa yritykset, lupaviranomaiset, tutkijat sekä luonnonsuojelujärjestöt on kutsuttu saman pöydän ääreen ideoimaan ja etsimään luonnon monimuotoisuuden huomioivia ratkaisuja”, kertoo tutkija Minna Pekkonen Suomen ympäristökeskuksesta.

”Onnistumisen kannalta yhteinen tavoite ja mahdollisuus kokeilla uusia menetelmiä ovat avainasemassa”, Pekkonen toteaa.

Ekosysteemihotelli
Ekosysteemihotelli Ruduksen sorakuopan rinteessä. Kuvat Minna Pekkonen.

 

Teksti Riku Lumiaro

 


Kohderyhmä: