Tietosuojailmoitus Climate Nudge -hankkeen työsuhdepyöräetuselvityksen kyselyihin liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa SYKE.

Suomen ympäristökeskuksella on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

tutkija Henna Malinen
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat: sähköpostiosoite, työnantajan nimi, toimipaikka, ikä ja sukupuoli.

Käytämme henkilötietoja CLIMATE NUDGE -hankkeessa toteutettavan työsuhdepyöräedun vaikutustenarviointiin liittyviin tutkimustehtäviin.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Kerättävät henkilötiedot saadaan Webropol-kyselystä, joka lähetetään työnantajien kautta heidän hallussaan olevien henkilöstön sähköpostiosoitetietojen perusteella.

Henkilötietojen vastaanottajat

CLIMATE NUDGE -hankkeen työsuhdepyöräedun vaikutustenarviointiin osallistuvat henkilöt Suomen ympäristökeskus SYKEssä.

Lisäksi SYKE voi luovuttaa kyselyvastaukset ilman henkilötietoja kyselyn parissa työskenteleville tutkijoille, jotka ovat SYKEn tutkimuspartnereita (Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus, Itä-Suomen yliopisto ja Työterveyslaitos) CLIMATE NUDGE -hankkeessa.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Kerätyt henkilötiedot säilytetään ulkoistetussa Webropol-palvelussa (www.webropol.fi). Tietoihin pääsevät käsiksi vain nimetyt, kyseisen kyselyn hallinnasta vastaavat henkilöt SYKEssä.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai SYKEn tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Julkaistu 11.11.2022 klo 13.51, päivitetty 11.11.2022 klo 13.57

Aihealue:
Kohderyhmä: