Tietosuojailmoitus Ilo irti indikaattoreista! (KEKANUA II) -hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Nufar Finel, ylitarkastaja
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän (tieteellinen tutkimus) suorittamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohta 1 (e) ja tietosuojalaki (1050/2018) 4 §:n 2 mom. kohta 3).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

henkilötietoja ovat Ilo irti indikaattoreista! (KEKANUA II) -hankkeeseen osallistujan nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite.

Käytämme henkilötietoja hankkeen yhteydenpitoon.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot on saatu hankkeeseen osallistujilta tai heidän edustamiltaan organisaatioilta.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn henkilöistä henkilötietoihin on pääsy Ilo irti indikaattoreista! -hankkeeseen osallistuvilla henkilöillä.

Lisäksi SYKE saattaa luovuttaa henkilötietoja edelleen ympäristöministeriölle Kestävä kaupunki -ohjelman yhteydenpitoa ja viestintää varten, koska hanke on osa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Säilytämme tietoja vuoden ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman päättymisen jälkeen eli vuoden 2024 loppuun asti viestinnän mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 25.8.2022 klo 15.55, päivitetty 25.8.2022 klo 15.55

Aihealue:
Kohderyhmä: