Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tietosuojailmoitus diaarin ylläpitoon liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa SYKE.

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Mika Pekurinen, asiakirjahallinnon suunnittelija
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojavastaava@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta): Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat SYKEn kanssa asioivien asiakkaiden yksilöintitiedot: nimi, osoite, asiointikieli ja maa.

Käytämme henkilötietoja diaarin asiakastietojen ylläpitoon. Diaari on rekisteri, johon merkitään viranomaisen käsittelemät asiat ja niihin liittyvien asiakirjojen käsittelyvaiheet.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Kirjaamon ja asioiden käsittelijöiden lisäksi SYKEn henkilöstöllä on pääsy diaarin henkilötietoihin.

Diaaria koskevien tietopyyntöjen yhteydessä SYKE voi tarvittaessa luovuttaa asian diaariotteen tietopyynnön esittäjälle.

SYKE ei luovuta henkilötietoja edelleen yhteistyökumppaneille.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet.

Henkilötietojen säilytys

Diaariin sisältyvät henkilötiedot säilytetään pysyvästi, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä diaarin ylläpidossa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 1.11.2019 klo 15.29, päivitetty 30.11.2020 klo 8.53

Aihealue:
Kohderyhmä: