Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Oulun toimipaikka

Suomen ympäristökeskuksen SYKE Oulun toimipaikan tutkimus painottuu sisävesien tilan seurantaan, valuma-alueiden hoitoon ja vesiensuojelumenetelmien kehittämiseen sekä virtavesiluonnon monimuotoisuuden tutkimiseen, yleisten biodiversiteetti-indikaattoreiden kehittämiseen ja kestävään energiatalouteen.

Toimipaikassa työskentelee yhteensä noin 40 henkilöä vesikeskuksesta, laboratoriokeskuksesta, biodiversiteettikeskuksesta, kulutuksen ja tuotannon keskuksesta, hallintopalvelu- ja johdon tuki -yksiköstä.

Oulun toimipaikassa on FINAS akkreditoitu (T003) testauslaboratorio, jonka toiminta keskittyy kemialliseen ympäristöanalytiikkaan. Lisäksi laboratorio tekee vesienhoitoon liittyvien biologisten näytteiden esikäsittelyä ja tukee erilaisin koejärjestelyin tutkimustoimintaa.

Toimipaikka sijaitsee Oulun yliopiston yhteydessä Ympäristötietotalossa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet Oulun yliopiston, sektoritutkimuslaitosten, Oulun ammattikorkeakoulun ja monien muiden sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Parhaiten yhteistyötä kuvastavat yhteiset hankkeet, luonnontieteiden ja ympäristötalouden yhteisprofessuurit sekä laboratoriopalveluiden yhteiskäyttö.

Yhteystiedot

SYKEn Oulun toimipaikan tilat sijaitsevat Oulun yliopiston yhteydessä Ympäristötietotalossa Linnanmaalla.

Lisätietoja

Julkaistu 14.3.2019 klo 9.54, päivitetty 28.12.2020 klo 13.52