Ystävyyden puiston tutkimuskeskus

© Kuva: Pirjo Appelgren

Ystävyyden puisto perustettiin Kuhmon ja Suomussalmen alueelle vuonna 1990 Suomen ja Neuvostoliiton välisen ympäristötutkimusyhteistyön edistämiseksi, Kainuun luonnon suojelemiseksi ja ympäristöntutkimusta – etenkin luonnonsuojelututkimusta ja ekosysteemien tilan seurantaa – varten (Laki ja Asetus Ystävyyden puistosta 1990). Lain edellyttämän tutkimustoiminnan tarpeisiin perustettiin samassa yhteydessä tutkimuskeskus Kuhmon kaupunkiin.

Ystävyyden puiston tutkimuskeskus toimii Suomen ympäristökeskus SYKEn osana 1.1.2010 alkaen.

Tutkimuskeskuksen toiminta alkoi vuonna 1993. Alkuvaiheessa inventointien ja kartoitusten osuus toiminnasta oli suuri. Myöhemmin keskeisiä tutkimusaiheita ovat olleet metsien ja soiden monimuotoisuus, uhanalaiset lajit sekä maankäytön ja ilmastonmuutoksen monimuotoisuusvaikutukset.

Tutkimuskeskuksessa työskentelee neljä vakinaista henkilöä ja heidän lisäkseen määräaikaisia työntekijöitä.

Tutkimuskeskus tekee aktiivisesti yhteistyötä venäläisten tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Ympäristöministeriön toimeksiannosta se myös huolehtii Ystävyyden luonnonsuojelualueen ja Kalevalapuistojen suomalais-venäläisen tutkimusyhteistyön koordinoinnista. Venäläisistä yhteistyötahoista keskeisimmät ovat Kostamuksen luonnonpuisto ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskus Petroskoissa.

Ystävyyden puiston tutkimuskeskus tekee laaja-alaista yhteistyötä suomalaisten yliopistojen tutkimusryhmien, Pohjois-Karjalan biosfäärialueen, Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Tutkimuskeskuksen toimintaa luonnehtii maailmanlaajuinen tutkimusyhteistyö erilaisten yliopistojen, museoiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Toiminnan tuloksena on syntynyt mm. toistakymmentä väitöskirjaa, yli 30 muuta opinnäytetyötä ja yli kaksisataa tieteellistä julkaisua, joista noin 120 asiantuntijatarkastetuissa tieteellisissä sarjoissa. Lisäksi on järjestetty yhteistyöseminaareja ja tieteellisiä symposiumeja, tuotettu tieteellisiä raportteja ja kokoomajulkaisuja sekä rajaseudun luontoa käsitteleviä tietokirjoja, luontoelokuvia ja ympäristökasvatusmateriaaleja. Yhteistyö on tuonut venäläistä tutkimusta esille länsimaissa ja edesauttanut länsimaisten tutkijoiden pääsyä tutkimaan Luoteis-Venäjän luontoa.

Yhteystiedot

  • Osoite: Lentiirantie 342 B, 88900 Kuhmo
  • Puh. 0295 251 000
  • Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoja

Julkaistu 2.3.2017 klo 9.59, päivitetty 16.7.2020 klo 8.16

Aihealue: