Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto - Eionet

Euroopan ympäristökeskus EEA ja sen jäsen- ja yhteistyömaat muodostavat yhdessä Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkoston Eionetin. Kumppanuusverkoston toiminta perustuu asetukseen Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta (EY N:o 401/2009). 

EEA:n tehtävänä on tarjota luotettavaa ja riippumatonta tietoa ympäristöstä ja ilmastosta sekä auttaa Euroopan yhteisöä ja maita tekemään valistuneita päätöksiä ympäristön hyväksi sekä edistämään kestävää kehitystä.

Kansallisella tasolla Eionet-verkostoon kuuluvat kansallinen tietokeskus (National Focal Point NFP) sekä kansalliset asiantuntijalaitokset (National Reference Center NRC). Suomen ympäristökeskus SYKE toimii kansallisena tietokeskuksena Suomessa ja vastaa Eionet-verkoston toiminnan yhteensovittamisesta ja koordinoinnista. 

Eionetiin kuuluu myös Euroopan teemakeskukset (European Topic Center ETC) – ne ovat eurooppalaisten organisaatioiden yhteenliittymiä, joilla on asiantuntemusta tietyltä ympäristön alalta ja jotka tukevat EEA:ta ja Eionetia.

Lisätietoa

Erkoissuunnittelija Elise Järvenpää, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkimusjohtaja Tanja Suni, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@gov.fi

 
 
 
 
 
Julkaistu 12.10.2021 klo 11.09, päivitetty 12.10.2021 klo 13.59

Kohderyhmä: