Jätevedenpuhdistamoiden merkitys mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenä

Tässä väitöskirjatyössä tarkastellaan jätevedenpuhdistamoiden merkitystä yhdyskuntajätevesistä peräisin olevan mikroroskan kulkeutumisreittinä vastaanottavaan vesistöön. Tutkimuksessa tarkastellaan miten mikroroskat ja etenkin mikromuovit käyttäytyvät puhdistamoprosessissa, ja miten hyvin eri puhdistusvaiheet poistavat roskia jätevedestä. Työssä selvitetään myös mikromuovien määrää puhdistamolietteessä sekä verrataan erilaisten tertiäärimenetelmien tehokkuutta vähentää mikroroskakuormaa puhdistetusta jätevedestä.

Yhteistyötahot Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, HSY

Mikroroska – haaste jätevedenpuhdistamoille 11.5.2018
SYKEn tutkija, FM Julia Talvitien 18.5.2018 Aalto yliopistossa tarkastettava väitöskirja on Suomen ensimmäinen mikroroskasta tehty väitöstutkimus. Väitöskirja osoittaa, että Suomen jätevedenpuhdistamot toimivat pääpiirteissään hyvin myös mikroroskan puhdistajana, mutta kuormitusta voitaisiin edelleen vähentää.
Lue lisää
Julkaistu 27.4.2017 klo 13.45, päivitetty 21.4.2017 klo 15.52
Kohderyhmä: