Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

MIF-hankkeessa yhdistyvä kokeellinen ravintoverkkotutkimus sekä kehittyneet materiaalitutkimusmenetelmät mahdollistavat mikromuovien haittojen tarkastelun sekä laboratoriokokein että luonnosta kerätyn aineiston avulla.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kansallista tietoa mikroskooppisen muoviroskan käyttäytymisestä vesiympäristössä, sekä arvioida siitä koituvia mahdollisia haittoja sekä järvissä että Itämeressä. Hanke tulee tuottamaan tietoa mikromuovien määristä erilaisissa elinympäristöissä ja eliöstössä Itämeressä ja hankkeen sisävesikohteessa, Kallavedellä. Lisäksi selvitetään sitä, miten erilaatuiset mikromuovit päätyvät lähteistään vesistöihin, ja minkä tyyppisiä haitallisia aineita ne voivat kuljettaa mukanaan.

Yhteistyötahot: Itä-Suomen yliopisto (UEF), IVL (Ruotsi), Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Pidä Saaristo Siistinä ry, Kuopion kaupunki

Julkaistu 27.4.2017 klo 13.43, päivitetty 21.4.2017 klo 15.57
Kohderyhmä: