Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maailman maat ovat vielä kaukana kestävästä hyvinvoinnista

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata hyvinvointi myös tuleville sukupolville. Miten maailman maat ovat tässä onnistuneet? Leedsin yliopiston tutkijaryhmä osoitti, ettei yksikään maailman maa ole saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävissä rajoissa. Tutkimuksessa on yhdistetty planetaaristen reunaehtojen ja ekologisen kestävyyden mittareita hyvinvoinnista kertoviin indikaattoreihin. Yksikään maailman maa ei ole saavuttanut sosiaalisia tavoitteita niin, ettei ainakin joku planeetan raja olisi ylittynyt. Tilanne on sama Euroopan unionin tasolla (Häyhä ym. 2018).

Kuva Yksikään maailman maa ei ole saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla
Kuva. Maailman maiden sosiaalinen ja ekologinen kestävyysaste. Yksikään maa ei ole saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla. Kestävintä ja oikeudenmukaisinta olisi, jos maa saavuttaisi hyvinvoinnin ilman että planeetan rajat ylittyvät (kuvan oikea alanurkka). Maiden datapisteiden sijoittelu suuntaa-antava. Lähde: O’Neill ym. 2018 © SYKE & SITRA

Linkki suurempaan kuvaan

Maailman maat suhteessa planeetan rajoihin ja sosiaalisiin tavoitteisiin

Alla olevat kartat havainnollistavat, miten eri maissa on saavutettu sosiaalisia tavoitteita tai ylitetty ekologisen kestävyyden rajoja.

Erityisesti rikkaissa maissa sosiaaliset ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet on saavutettu käyttämällä ympäristöä ja luonnonvaroja kestämättömällä tavalla. Jos ekologiset reunaehdot ylittyvät, nykyinen sukupolvi tavoittelee hyvinvointia muiden lajien ja tulevien sukupolvien kustannuksella.

Planeetan rajat kartta
Kuva. Planeetan rajat. Planeetan rajat -karttaa voi tutkia valtiokohtaisesti zoomaamalla osoitteessa https://goodlife.leeds.ac.uk/world-map/

Linkki suurempaan planeetan rajat -karttaan.

Sosiaaliset tavoitteet kartta
Kuva. Sosiaaliset tavoitteet. Sosiaaliset tavoitteet -karttaa voi tutkia valtiokohtaisesti zoomaamalla osoitteessa https://goodlife.leeds.ac.uk/world-map/

Linkki suurempaan sosiaaliset tavoitteet -karttaan.

Julkaistu 11.9.2018 klo 17.30, päivitetty 14.9.2018 klo 8.21

Kohderyhmä: