Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Perusturvaan, koulutukseen ja osallistumiseen panostaminen

Kestävä hyvinvointi ei voi toteutua ilman oikeudenmukaista resurssien jakautumista. Päätökset päästövähennyksistä tai luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta eivät voi onnistua, jos ihmiset eivät koe voivansa hyväksyä niitä. Kansallisen Ilmastopaneelin uuden raportin mukaan ilmastopolitiikassa pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota osallistumisen mahdollisuuksiin.

Raportin mukaan kuntien ja valtion ilmastotoimet vaikuttavat monin tavoin hyvinvointiin ja terveyteen. Esimerkiksi kaupunkirakenteen tiivistämisellä, liikennejärjestelmien muutoksilla ja ravintosuosituksilla voi olla sekä myönteisinä että kielteisinä koettuja vaikutuksia. Näiden vaikutusten arviointi ja kokemusten kuuleminen on tärkeää, jotta ilmastotoimet voitaisiin hyväksyä.

Osallistumisen lisäksi valtion ja kuntien kannattaa panostaa riittävään perusturvaan ja myös koulutukseen. Ne mahdollistavat muutoksiin sopeutumisen ja muutoksen tekemisen.

Kestävän hyvinvoinnin turvaaminen ja siirtymän onnistuminen edellyttää myös sosiaalisia innovaatioita.

Julkaistu 11.9.2018 klo 17.15, päivitetty 13.9.2018 klo 10.10

Kohderyhmä: