Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Planeetan reunaehdot on otettava huomioon

Planeetan reunaehdot on jo osin ylitetty

Ilmastonmuutosta ja muita globaaleja ympäristöriskejä koskevat tutkimustulokset ovat entistä tarkempia ja luotettavampia. Planeetan reunaehtoihin perehtyneissä tutkimuksissa on arvioitu riskejä, joita kohdistuu tärkeisiin globaaleihin ympäristöprosesseihin. Tutkimuksissa määritellään varovaisuusperiaatteeseen perustuen reunaehdot yhdeksälle globaalille prosessille, joita ihmisen toiminta on jo vakavasti muuttanut.

Globaalivaikutukset huomioitava myös Suomessa

Maapallolla tapahtuvia muutoksia voidaan kuvata ja ymmärtää tarkastelemalla erilaisia mahdollisia kehityskulkuja ja niihin liittyviä raja-arvoja. Maailmanlaajuiset ja paikalliset ekosysteemien tilaan vaikuttavat prosessit ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja niitä tulee myös tarkastella yhdessä.

Julkaistu 11.9.2018 klo 17.54, päivitetty 11.9.2018 klo 17.55
Kohderyhmä: