Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Zonationin käyttö Suomessa

Zonation-ohjelmisto tukee kestävää maankäytön suunnittelua

Z-logo

Zonation-ohjelmisto on ekologiseen tietoon perustuvan päätöksenteon apuväline. Sen avulla pystytään tekemään kiinnostuksen kohteena olevan alueen paikkatietoihin ja muuhun tietoon perustuvia analyysejä. Se on hyvä apuväline etenkin ekologiaan pohjaavaan maankäytön suunnitteluun sekä sovelluksiin suojelualuesuunnittelussa ja ekologisten haittavaikutusten välttämisessä.

Zonation-ohjelmisto on kehitetty Helsingin yliopistossa, ja sitä on käytetty Suomen lisäksi myös laajalti kansainvälisesti. Sitä hyödynnetään sekä tutkimuksessa että käytännön maankäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

 

AJANKOHTAISTA

Zonationin kehittäjä Atte Moilanen sai ensimmäisenä suomalaisena kansainvälisen tunnustuksen kehitettyään menetelmiä ekologisen suunnittelun tuleksi

Kansainvälinen luonnonsuojelun edistämisen seura Society for Conservation Biology, SCB, on myöntänyt tunnustuksen SCB Europe Distinguished Service Award in memory of Ilkka Hanski Helsingin yliopistossa työskentelevälle tutkimusjohtaja Atte Moilaselle. Hän saa tunnustuksen siitä, että on tuonut ekologian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen menetelmiä luonnonsuojelun ja kestävän ympäristönhoidon tutkimukseen. Palkinnon ovat aiemmin saaneet mm. Al Gore ja David Attenborough.

Zonationia hyödynnetään 10-vuotiaan METSO-ohjelman väliraportoinnissa

10 vuotta sitten käynnistynyt METSO-ohjelma on saavuttanut noin 60 % vuodelle 2025 asetetusta suojelutavoitteestaan. Väliarvioinnin alustavia tuloksia nähtiin metsien monimuotoisuusarvojen Zonation-karttojen kuvittamana METSOn 10-v seminaarissa. Jäämme odottamaan raportin valmistumista.

Zonationin käytön historiaa Suomessa

Ohjelmiston hyödyntäminen Suomessa käytännön suojelutyön tukena alkoi 2000-luvun lopulla, kun Helsingin yliopisto ja Metsähallitus alkoivat tehdä yhteistyötä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSOn) parissa. Syntyi ympäristöministeriön rahoittama Zonation METSOn toteutuksen tukena -projekti, jossa luotu yhteistyömalli on jatkunut tähän päivään asti.

Vuosien varrella tarpeet ja toimintakenttä ovat muuttuneet jonkin verran, mutta alusta asti keskiössä on ollut ajatus siitä, miten Zonation-ohjelmiston käyttö voisi edesauttaa ympäristöhallinnon ja metsähallinnon rajallisten luonnonsuojeluun suunnattujen resurssien suuntaamisessa. Tärkeä yhteistyökumppani onkin ollut tiiviisti projektissa mukana toimiva maa- ja metsätalousministeriö, joka johtaa Suomessa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa ja rahoittaa luonnonhoidollisia toimenpiteitä metsätalousalueilla.

Vuosien varrella analyysejä on toteutettu räätälöidysti yksittäisille toimijoille kuten Metsähallitukselle ja Suomen metsäkeskukselle sekä koko ympäristöhallinnon tarpeisiin. Priorisointien avulla on selvitetty metsien, soiden, perinnebiotooppien, merialueiden ja maakuntatason monimuotoisuusarvoja sekä Natura 2000 -verkoston arvokkaimpia alueita ja kustannustehokkaimpia ennallistamiskohteita.

Kymmenen vuoden sisällä Suomessa tapahtunut paikkatietoaineistojen avautuminen INSPIRE-direktiivin (2007/2/EC) täytäntöönpanon myötä on laajentanut tulosten käyttäjäkuntaa yksittäisistä tahoista tavalliseen kansalaiseen.

Jos haluat tietää lisää Zonation-ohjelmistosta ja sen käytöstä Suomessa niin ota yhteyttä

z tiimi
Zonaattorit Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena (MetZo II) -projekista. Vasemmalta oikealle: Marja Hokkanen (Metsähallitus Luontopalvelut), Santtu Kareksela (Metsähallitus Luontopalvelut), Atte Moilanen (Helsingin yliopisto), Niko Leikola (Suomen ympäristökeskus SYKE) ja Ninni Mikkonen (Suomen ympäristökeskus SYKE). Kuva: Ninni Mikkonen
Julkaistu 8.6.2018 klo 13.06, päivitetty 12.11.2018 klo 11.21
Kohderyhmä: