Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kunnilla on monia vaihtoehtoja vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseksi

Tiedote 11.5.2017 klo 9.58
Kestävä liikkuminen
Kuva: Sirpa Pellinen

Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat joukkoliikenteen edellytyksiin ja kevyen liikenteen sekä vähäpäästöisten kulkuneuvojen yleistymiseen. Tiivis yhdyskuntarakenne ja monipuoliset liikkumisratkaisut kuuluvat usein samaan pakettiin, mutta myös harvaanasutummilla alueilla uusia liikkumistapoja ja -palveluita voidaan monin tavoin edistää. Suomen ympäristökeskuksen tuore Policy Brief johdattaa liikkumisen uusille raiteille.

Kaupunkiseutujen rakennettu alue on 2000-luvulla laajentunut pääosin kaupunkeja ympäröiviin metsiin. Vuosina 2000–2012 rakennetuista asuin-, teollisuus- ja palvelualueista vain yhdeksän prosenttia sijoittui aiemmin rakennetuille alueille.
 

Kaupunkiseutujen autonomistuksen, työmatkojen ja asukastiheyden kehitys 1995-2015

Kaupunkiseutujen kehitys 1995-2015
Useissa asuntokunnissa on nykyään enemmän kuin yksi auto. Koska ihmisten työmatkat ovat pidentyneet, kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä on vaikeampi kulkea työmatkoja. Kannattavan joukkoliikenteen järjestämiseksi tarvittava asukastiheys ei ole merkittävästi kasvanut.

”Pitkäjänteinen kaupunkisuunnittelu ja täydennysrakentaminen mahdollistavat tiiviimmät kaupungit, joissa joukkoliikenne ja kevyt liikenne ovat kilpailukykyisiä ratkaisuja. Lisäksi tarvitaan infrastruktuuria, joka tekee lihasvoimin ja muilla kestävämmillä energiamuodoilla liikkumisesta houkuttelevaa”, erikoistutkija Emma Terämä Suomen ympäristökeskuksesta painottaa.

Ennakkoluulottomilla kokeiluilla kunnat voivat testata erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Monet paikkakunnat ovat jo käynnistäneet kokeiluja, jotka kannustavat asukkaita ja työntekijöitä kestävämpään liikkumiseen. Esimerkiksi Seinäjoella päättyi juuri liikkumisen palvelupaketteja pilotoinut Kätevä Seinäjoki -kokeilu, jossa asiakas valitsi sopivimman palvelupaketin ja maksoi siitä kiinteän kuukausimaksun.

Henkilöliikenteen kasvihuonepäästöistä 60 prosenttia muodostuu seutukuntien sisäisestä arkiliikenteestä, ja arkiliikenteen päästöistä 89 prosenttia tulee henkilöautoista. Kestävä arkiliikkuminen edesauttaisi kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.
 

SYKE Policy Brief:

Lisätietoja:

Erikoistutkija Emma Terämä, Suomen ympäristökeskus SYKE
p. 0295 251 692, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: