Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paula Kivimaa valittu SYKEn uudeksi ilmastonmuutoksen tutkimusprofessoriksi

Uutinen 3.6.2019 klo 12.30

Filosofian tohtori Paula Kivimaa on valittu Suomen ympäristökeskuksen Ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman uudeksi tutkimusprofessoriksi. Kivimaa on kansainvälisesti tunnettu kestävien systeemimuutosten tutkija, joka on johtanut muun muassa liikennejärjestelmien muutokseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja yhteiskunnalliseen energiamurrokseen liittyviä hankkeita.

"Tavoitteenani on tutkimusprofessorin tehtävässä tehdä kansainvälisesti uusia tutkimusavauksia, kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ilmastopolitiikan ja yhteiskunnallisen kehityksen vuorovaikutuksen tutkimukseen, tuoda turvallisuusnäkökulma ilmasto- ja energiasiirtymien tutkimukseen, sekä tukea SYKEn tutkimusosaamisen kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista tällä aihealueella", Kivimaa sanoo.

Uuden tehtävän painopisteinä ovat ilmastonmuutokseen liittyvän yhteiskunnallisen kehityksen tutkimus sekä ilmastotavoitteiden mukaisten ratkaisujen ja ohjauskeinojen arviointi. Arvioinnin kohteena on muun muassa se, miten yhteiskunta muuttuu teknologian kehityksen myötä ja miten yhteiskunnat ohjaavat ja suuntaavat teknologisia ratkaisuja.

"Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen edellyttää nopeasti suuria muutoksia ja ratkaisuja useilla sektoreilla ja ne ylittävästi. Tähän SYKEllä on hyvää ja tarpeeksi laaja-alaista osaamista, jota omalta osaltani pyrin tukemaan. Yhteiskunnallisen kehityksen analyysi, ilmasto- ja muun politiikan arvioinnin kehittäminen sekä uudenlaisten hallintomallien luominen tästä näkökulmasta on tärkeää", Kivimaa toteaa.

Tutkimusprofessori täydentää merkittävällä tavalla SYKEn ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusosaamista, jonka tarve on noussut entistäkin keskeisemmäksi yhteiskunnassa. Kivimaa aloittaa tehtävässään 1.8.2019.

Tehtävää haki yhteensä 6 henkilöä. Valintaa varten pyydettiin arviot kolmelta riippumattomalta ja ulkopuoliselta henkilöltä, jotka olivat yksimielisiä suosituksissaan.

Paula-Kivimaa-photo-2017-(2)

Paula Kivimaa

  • erikoistutkijana Sussexin yliopistossa vuodesta 2015
  • vierailevana tutkija Sussexin yliopistossa vuodesta 2013
  • Aalto-yliopiston dosentti vuodesta 2012
  • SYKEssä erikoistutkijana vuodesta 2010
  • Valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2008
  • SYKEssä tutkijana vuodesta 2003

 

 


Kohderyhmä: